Frende Forsikring: En fremtid i skyen
Skytjenester

Frende Forsikring: En fremtid i skyen

Frende Forsikring har et bredt og ambisiøst IT-miljø in-house, med over 50 utviklere, testere, arkitekter og driftsfolk. Men infrastruktur og drift har de satt ut til Advania.

Frende er et av landets desidert raskest voksende forsikringsselskap, eid av solide sparebanker og brannkasser landet rundt. Selv 14 år etter etableringen utfordrer selskapet fremdeles måten vi tenker forsikring på, og det har de tenkt å fortsette med.

Forsikringskonsernet har vært kunde av Advania siden 2009, da de først valgte å tjenesteutsette IT-infrastruktur og drift. I desember 2020 fornyet selskapet avtalen for tre nye år.

– Det fungerer bra, derfor fortsetter vi med Advania som IT-leverandør. Lange og gode relasjoner med våre viktige leverandører er en styrke. Da vi gjorde en grundig prosess for tre år siden fant vi ingen konkurrenter som var verken bedre eller billigere den gangen heller, forteller Hallvard Natvik, IT-direktør i Frende Forsikring.

Natvik sitter i konsernledelsen i Frende Forsikring og anser teknologi som en mulighet for videreutvikling. Derfor er han opptatt av å bygge opp gode samarbeid med sine strategiske partnere.

Ny teknologi revolusjonerer forsikringsmodellen

Frende Forsikring leverer sine tjenester til over 250 000 kunder på privat- og bedriftsmarkedet, og har en visjon om å utfordre forsikringsbransjen. Dette skal de gjøre ved å blant annet modernisere måten forsikringsselskaper priser og leverer sine tjenester på.

Hallvard Natvik (fv), Eilif Hatletveit (leder fagsystemer) og Bjørn Erik Gjerde (IT-driftsansvarlig).

– Alle som kjøper forsikring må ha en pris. Tradisjonelt sett har denne prisen vært basert på tabellariske tariffer. Det vil si at du for eksempel lister opp bilmodeller nedover en akse og motorvarianter bortover en annen, med en tariffpris i hver celle. Denne prisen multipliseres deretter i en matrise for kjønn, alder og adresser. Resultatet blir en pris som er definert av veldig tydelige faktorer, forteller Natvik.

Denne modellen ønsker Frende Forsikring å modernisere ved bruk av digitale løsninger og, etter hvert, tingenes internett (IoT). På den måten kan forsikringsselskapet bidra til å forhindre og forebygge skade, heller enn å være begrenset til å tenke erstatning først etter at skaden allerede har skjedd. Dette er en digital transformasjon som vil kreve infrastrukturleveranser fra en IT-leverandør som Advania.

– Vi kommer i økende grad til å tilby tjenester som bidrar til å forebygge hendelser, og vi kommer til å regne ut prisene våre basert på flere parametere for å kunne gjøre en bedre risikovurdering. Det vil kreve bruk av ny teknologi, IoT, data og integrasjoner. Og gode samarbeidspartnere, ikke minst, sier han.

Datadrevet teknologi kommer kundene til gode

En annen fordel med mer datadrevne og moderne forsikringsutregninger er at det har blitt mulig for Frende Forsikring å ta i bruk svindelovervåkning og svikfilter. Dette vil for eksempel fange opp forsøk på å øke dekning på et forsikringsobjekt for så å melde skade like etterpå.

– Dette er bruk av ny og datadrevet teknologi som kommer alle våre kunder til gode, sier Natvik, og viser til at bransjeanalyser har vist at rundt 10 prosent av forsikringsprisen går til å dekke uberettigede krav.

I tillegg til at Frende Forsikring tenker nytt om risikovurderinger og prismodeller, er også kundeopplevelsen alltid i sentrum.

– Kundene våre skal få en god og integrert opplevelse på nettbank og mobilbank. Det skal være enkelt å oppdatere endringer i din forsikring direkte i nettbank-løsningen, sier Natvik.

Lett og fleksibel infrastruktur

Forsikringskonsernet har tre kjernesystemer, og på toppen av kjernesystemene har Frende Forsikring rådgiver- og selvbetjeningssystemer som driftes hos Visolit.

– Alle kjernesystemene våre er levert som ASP-løsninger og vi eier så å si ingen infrastruktur selv. I tillegg er det aller meste av aktivitetene våre samlet på ett sted, og til sammen gjør dette oss svært lette på foten, sier Natvik.

Han er ikke i tvil om at den fleksible tilnærmingen til IT-drift og infrastruktur er svært gunstig for Frende.

Da selskapet skulle flytte hovedkontor og 200 ansatte fra Fyllingsdalen til Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum i 2016, var det enkelt. Det eneste IT-avdelingen trengte å gjøre, var å plugge ut nettverket i Fyllingsdalen og plugge det på igjen i sentrum.

– Det var verdens enkleste flytteprosjekt sett fra et IT- og infrastruktur-perspektiv, sier Natvik.

Knallgod service fra over 300 hjemmekontor

Det var også uproblematisk for selskapet å få alle de ansatte overført til hjemmekontorløsninger da koronapandemien traff landet våren 2020.

– Vi hadde nettopp implementert Office 365 og hadde en ekstremt light infrastruktur. Da vi ble pålagt hjemmekontor var det ikke noe problem for de ansatte å kjøre sine applikasjoner derfra. Den eneste bekymringen vi hadde var bredbåndsleveransen til de ansatte, sier han, og forteller at kundetilfredsheten og servicen i Frende har fått topp score i bransjemålinger igjennom hele pandemien.

Til slutt understreker Natvik at det er store fordeler med ha all infrastruktur hos en IT-partner som Advania dersom det oppstår behov for å håndtere uønskede sikkerhetshendelser.

– Vi har hatt et felles incident response team som har fungert veldig bra. Advania har gitt oss gode råd om hvilke sikkerhetsløsninger vi bør velge, forteller Natvik.

Overgangen til skybasert infrastruktur

Frende Forsikring har foreløpig ikke en fullstendig skybasert infrastruktur for alle forretningsområder. Ifølge Gartner migrerer 50 % av selskapene IT-infrastrukturen til skyen på grunn av kostnader. Natvik understreker at Frende Forsikring har en så god avtale med Advania i dag at kostnadsbesparelser ikke er et sentralt argument. Det vil snarere være behovet for mer fleksibilitet som blir avgjørende for når selskapet bestemmer seg for å migrere resten av virksomheten til skyen.

– Per i dag har vi ikke behov for den fleksibiliteten. Vi har ingen plutselige topper i trafikk til nettsiden vår. Forsikring er fortsatt ikke så «spennende» at brukerne våre logger seg på nettsidene våre hele tiden, sier han og legger til at Frende har noe infrastruktur i skyen. Dette gjelder blant annet CMS, byggservere og andre tekniske tjenester hvor belastningen varierer i takt med utviklingsaktiviteter etc.

– Vi er trygge på at vi får ny infrastruktur på plass innenfor de tidsrammene vi trenger når det blir behov for det, men akkurat nå har vi ikke behov for en proaktiv skymigrering nettopp fordi Advania tilbyr en såpass god, stabil og kostnadseffektiv infrastruktur, sier Natvik.

 

God erfaring med virtualisert infrastruktur hos Advania

De store skyleverandørene tilbyr Paas og IaaS tjenester, som kan bli relevante for Frende i fremtiden, men utfordringen med å benytte seg av disse tjenestene, er at applikasjonene selskapene bruker må være tilpasset akkurat den plattformen.

– Migrering av løsningene våre til PaaS krever at vi må bygge om selve applikasjonene og det vil være en stor investering for oss, forteller Natvik.

Frende Forsikring vurderer alltid investeringer opp mot nytte. I dag får selskapet nødvendig kostnadseffektivitet og fleksibilitet gjennom å kjøre på Advanias virtualiserte infrastruktur.

I tillegg kjører Frende en del SaaS-løsninger som HR-systemer, e-læringssystemer, integrasjoner og testverktøy, direkte hos den enkelte leverandøren.

– Det er sjelden vi kjøper en applikasjon som skal installeres hos Advania. Vi kjøper det aller meste som en hyllevare Saas-løsning som kjøres hos den aktuelle leverandøren. Hos Advania kjører vi alle våre egenutviklede løsninger, samt løsninger fra leverandører uten Saas-tilbud, sier Natvik.

Den dagen vi bestemmer oss for å løfte våre egenutviklede løsninger over på en PaaS-løsning hos eksempelvis Microsoft Azure, vil vi trenge god rådgivning fra Advania rundt arkitektur, samt bistand til relevante drifts- og overvåkingsrutiner på den plattformen.

Godt samarbeid i over 10 år

Kundeansvarlig i Advania, Christer Danielsen forteller at samarbeidet med Frende Forsikring alltid har vært transparent og understreker at Advania-teamet som jobber med forsikringsselskapet anser seg selv om Frendes IT-avdeling. Natvik er enig i at samarbeidet så langt har vært svært fruktbart.

– Vi har hatt et godt samarbeid gjennom mange år. I løpet av den tiden vi har samarbeidet med Advania, har det omtrent ikke vært vesentlige driftsavbrudd, og vi har alltid funnet gode løsninger på de utfordringene som kan oppstå, forteller Natvik.

– For fire år siden var det noe frustrasjon blant utviklerne våre, men vi har kommet med forbedringsønsker og basert på dette har Advania fornyet oss. Vi har også blitt mer disiplinert, forteller Natvik.

Han legger til at tonen mellom partene er åpen og ekte og at tydelige beskjeder blir gitt når det er behov for det.

– Vi har funnet en god måte å jobbe på. De som jobber med infrastruktur hos oss er veldig fornøyde med å jobbe sammen med Advania.

Merk: Denne kundereferansen ble produsert under tidligere merkenavn Visolit.

Relaterte artikler

Skytjenester NAF - En forlenget IT-arm

NAF - En forlenget IT-arm

Da NAF skulle åpne nytt senter i Bergen, ventet de utålmodig på utstyr som aldri kom. Da tok driftssjef Anders Oulie en telefon til Advania. Klokken 14 dagen etter var 22 skjermer levert på de nye kontorene. – De bare kastet...

Skytjenester VITA - En digital transformasjon

VITA - En digital transformasjon

Digital transformasjon i jakten på den beste kundeopplevelsen. I en bransje med stadig økende konkurranse, har kosmetikkjeden VITA gjennomført et omfattende digitalt transformasjonsprosjekt. Dette for å sørge for at...