Digitalisering

Telenor Maritime forenkler salgsprosessen

Telenor Maritime har tatt et avgjørende skritt for å effektivisere og forbedre håndteringen av deres salgs- og økonomiprosesser. De har jobbet tett med Advania for å implementere en CRM-løsning som ikke bare forenkler brukergrensesnittet, men også sikrer en mer strukturert og transparent datahåndtering. Den nye løsningen og skaper også unik fremtidsinnsikt

– Vi ønsket å jobbe mer effektivt med salg, og flytte oss fra flere ulike system miljøer og prosesser som ikke hang helt sammen, - inn i et system som gjør det mulig å jobbe kun på ett sted, og ha mer helhet, forteller Ulf Duus Carlsen, Forretningsutvikler  i Telenor Maritime. 

Enklere prosesser og rutiner med Dynamics 365 

Telenor Maritime hadde ingen CRM-løsning fra før, og hadde behov for å definere og forenkle sine salg og leveranseprosesser, samt godkjenningsrutiner for komplekse installasjoner. Et kritisk element i prosjektet var å gjøre systemene mer brukervennlige, gitt tidligere frustrasjoner med økonomisystemer. 

De ønsket å unngå kompleksiteten som ofte følger med nye IT-systemer. Dette inkluderte etablering av klare og enhetlige datafelt i deres CRM-system for å støtte alt fra salgs leads til prosjektering. 

– En av de største gevinstene fra samarbeidet med Advania har vært å forenkle inntasting av data, hvor informasjon kun legges inn ett sted og  én gang. Dette har ført til en mer strømlinjeformet prosess, mindre manuelt arbeid og betydelige forbedringer i effektiviteten, forteller Carlsen. 

Integrering av systemer og fremtidige planer

Grunnet detaljerte krav til forecast 5 år frem i tid, ble det utviklet en tilpassing i CRM samt en «rapportdatabase» med PowerBI som nå granulerer salgsforecast-tallene ned til måneder over rullerende 5 år fremover. Dette har gitt Telenor Maritime en helt unik innsikt i fremtiden ved at de kan «varsles» om produktgrupper har stigende eller synkende salgstrender i forskjellige markeder. Slik at de kan ta tidlige grep eller se etter nye muligheter med nye tjenester og produkter.

Fremover fortsetter Telenor Maritime å utvide bruken av deres nye systemer med Advania. 

– Vi jobber med å integrere ytterligere funksjoner og datafelt for å bygge en enda sterkere plattform for fremtidig vekst. Dette inkluderer også en mer omfattende bruk av Microsoft Dynamics og CRM for å bedre støtte salgsprosesser og kundebehandling, forteller Carlsen.

– Det forventes  ytterligere prosess integrering med Dynamics og SharePoint løsninger, samt å forenkle fakturerings prosedyrene. Det er startet et arbeid med Co-pilot og vi ser en kontinuerlig forbedringsreise for plattformen på mange områder.

– Vi er veldig fornøyde med at Advania har benyttet egne rammeverk som er relevante for oss. Deling av erfaring fra andre lignende prosjekt har hatt  stor verdi for oss slik at vi ikke starter på scratch. I tillegg så forstår Advania salg, og selv om vi har en del spesifikke prosesser så har de skjønt hva vi trenger. Vi jobber mye med prognoser, og  den løsningen som vi nå har utviklet har bidratt med enorme besparelser for oss.

Et godt partnerskap med Advania

Etter et fruktbart samarbeid med Advania, uttrykker Carlsen stor tilfredshet med både prosessen, oppfølgingen og resultatene. Han fremhever Advania sin rolle i å levere løsninger som er skreddersydd for Telenor Maritimes behov, og anerkjenner deres ekspertise i å bringe verdifull innsikt og erfaring til prosjektet.

– Vi er veldig fornøyde med at Advania har benyttet egne rammeverk som er relevante for oss. Deling av erfaring fra andre lignende prosjekt har hatt  stor verdi for oss slik at vi ikke starter på scratch. 

– Alt i alt har vi oppnådd betydelige fremskritt mot en mer integrert og effektiv organisasjon. Takket være en strategisk tilnærming til IT og et sterkt partnerskap med Advania, avslutter Carlsen. Vi har klart å holde tidsfrister gjennom prosjektet og det er viktig for oss.