Skytjenester

Skalerbare tjenester ble et viktig bidrag til VITAs lønnsomhet

Kosmetikk-kjeden VITA gjorde en større restrukturering i etterkant av en konkurs i 2019, ble skalerbare tjenester, transparens og godt samarbeid om IT og skytjenester avgjørende for deres virksomhet. Med en skypartner som Advania i ryggen har VITA beholdt sin lønnsomhet på tross av omveltningene.

Konkursen førte til store endringer for virksomheten, som blant annet reduserte antall butikker betraktelig. Med færre butikker og en mindre administrasjon var det heller ikke behov for en like omfattende avtale om IT-drift fra Advania. Heldigvis er alle Advanias skybaserte tjenester fullt skalerbare, hvilket CTO i VITA, Kristian Sonnenberg, er takknemlig for i dag

Kristian Sonnenberg sitter i VITAs ledergruppe og leder et team som består av eksperter innen IT-drift, data og innsikt. Til sammen utgjør teamet halvannet årsverk innen IT og to årsverk innen data og innsikt. Med en mindre IT-avdeling som skal drifte 114 butikker, hovedkontor, nettbutikk og logistikksenter, har VITA behov for en fleksibel IT-partner som Advania.

– Det er et enkelt regnestykke. Vi er et lite team og for å skape verdi trenger vi en IT- og skypartner som Advania, sier Sonnenberg.

Hva var utfordringen?

Plutselig omveltning og nye behov

Konkursen i 2019 førte med seg store omveltninger for VITA. Fem år tidligere hadde selskapet investert i et IT-løft for å forbedre kommunikasjon og samhandling, redusere support og gi selskapet et konkurransefortrinn med Advania som IT-partner. Da behovet endret seg drastisk på kort tid, var utfordringen at VITA måtte tilpasse løsningene sine til en redusert administrasjon og færre filialer. Da måtte VITA og deres Key Account Manager fra Advania, Christer Danielsen, ta en opprydning, optimalisering og modernisering av i IT-miljøet og skytjenestene.

– Vi tok en grundig gjennomgang av de tjenestene VITA hadde hos oss for å kunne gi gode råd og hjelpe dem så godt vi kunne i en krevende situasjon, sier Danielsen.

Miljobilde VITA (2)

Hva var løsningen?

Skalerbare tjenester er et viktig bidrag til vår lønnsomhet

Takket være de skalerbare tjenestene Advania har levert, har det vært mulig for VITA å tilpasse omfanget til en ny situasjon med et økt fokus på forbedret lønnsomhet.

– Det Advania har levert, både når det gjelder infrastruktur, lagring, produkter og support, har vært fullt skalerbart. Det er et viktig bidrag til at vi skal kunne levere lønnsomt, understreker Sonnenberg.

Advania leverer tjenester via en Azure Office 365-tenant. Det vil si at tjenestene driftes i skyen. I dag drifter Advania alle VITAs forretningskritiske applikasjoner og klienter samt service desk og den tekniske infrastrukturen, i tillegg til å håndtere lisenser.

Skalerbare tjenester fra Advania støtter virksomheter uavhengig av om det er behov for å skalere opp eller ned. Med fleksible løsninger får du bedre oversikt over dine ressurser og mulighet til å optimalisere kostnader og budsjetter. Les mer om skalerbare tjenester, IT-drift og support her.

Hva er innsikten?

Fleksible skytjenester og et godt samarbeid

Etter at VITA har vært gjennom flere store endringer de siste årene, sitter Sonnenberg igjen med en opplevelse av at stor grad av transparens, fleksibilitet og skalerbarhet har vært avgjørende for deres virksomhet.

– Det har vært viktig for oss å ha en IT-partner som er så stor og kompetent som Advania fordi det gir oss mulighet til å dra nytte av kompetansen og erfaringen de sitter på.

Danielsen er enig i at muligheten til å optimalisere løsninger og tjenester basert på behov og kapasitet har vært veldig viktig i samarbeidet med VITA. Han understreker også at det gode og åpne samarbeidet mellom partene har vært fruktbart.

– Kristian Sonnenberg har vært en fantastisk samarbeidspartner. Det er der mye av suksessfaktoren i ethvert kundeforhold ligger. Det handler i stor grad om å ha tillit til hverandre, sier Christer Danielsen.

Hva ble resultatet?

Moderne tjenester som rigger VITA for videreutvikling

Resultatet av samarbeidet og den fornyede avtalen er lønnsom og moderne skydrift for VITA og et godt, åpent samarbeid mellom partene. Advania har sammen med VITA bygget en mer robust og fremoverlent IT-løsning. Fremover retter partene blikket mot forretningsutvikling, digital transformasjon og rådgivning innenfor den økte bruken av skytjenester og videreutvikling av forretningen.

Han legger også til at IT-sikkerhet blir en stor del av det fremtidige samarbeidet.

– Vi er allerede i et partnerskap med Advania som leverandør av moderne skytjenester og IT-sikkerhetstjenester. Det er viktig for oss i VITA å ha en kunnskapspartner med den gode erfaringen og skykompetansen Advania har, avslutter han.

Merk: Denne kundereferansen ble produsert under tidligere merkenavn Visolit.

 

Relaterte artikler

Skytjenester

NAF - En forlenget IT-arm

Da NAF skulle åpne nytt senter i Bergen, ventet de utålmodig på utstyr som aldri kom. Da tok driftssjef Anders Oulie en telefon til Advania. Klokken 14 dagen etter var 22 skjermer levert på de nye kontorene. – De bare kastet...

Skytjenester

VITA - En digital transformasjon

Digital transformasjon i jakten på den beste kundeopplevelsen. I en bransje med stadig økende konkurranse, har kosmetikkjeden VITA gjennomført et omfattende digitalt transformasjonsprosjekt. Dette for å sørge for at...