<img height="1" width="1" style="display:none" src=" https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
IT-sikkerhet 20.12.2023

Er IT-sikkerheten i bedriften din rustet for 2024?

Den digitale utviklingen gir bedrifter fordeler som økt effektivitet og nye måter å innovere på - men dette skaper også økt risiko for nye cyberangrep. I denne artikkelen utforsker vi hvordan du kan styrke bedriftens IT-sikkerhet for å håndtere stadig mer avanserte trusler.

Dagens trusselbilde 

Historisk sett var brannmurer og antivirusprogrammer tilstrekkelig for å beskytte bedrifter mot eksterne angrep. Imidlertid endrer trusselbildet seg konstant, og det er nødvendig å være et skritt foran potensielle datakriminelle. Nå som flere bedrifter tar i bruk AI, og verden digitaliseres mer og mer, er det enda viktigere å sørge for egen IT-sikkerhet. 

Les mer om datasikkerhet - dette må bedriften vite om IT-sikkerhet 

Hvordan vet du om IT-sikkerheten i bedriften din er god nok?

Du vet om IT-sikkerheten i virksomheten er god nok dersom du stadig gjennomgår selskapets rutiner og prosesser. Disse må alltid være oppdaterte og i tråd med den teknologiske utviklingen. Du kan også evaluere IT-sikkerheten i bedriften ved å regelmessig gjennomføre grundige risikovurderinger og sårbarhetsanalyser. Det er essensielt å ha et klart bilde av hvilke data som er kritiske for virksomheten, og å implementere tiltak som beskytter disse dataene på en effektiv måte.

Et annet tegn på en god IT-sikkerhetspraksis er regelmessige opplæringsprogrammer for de ansatte, der fokus er på bevisstgjøring rundt cybersikkerhetstrusler og beste praksis for å unngå dem. I tillegg bør virksomheten ha etablert et respons- og gjenopprettingsprogram for å håndtere potensielle sikkerhetsbrudd på en koordinert og effektiv måte. 

Les mer om hvordan oppdage og forebygge phishing.

Slik styrker du bedriftens forsvarslinje

  • Legg en strategi for hvordan dere håndterer angrep og sikrer deres digitale infrastruktur.

  • Implementer kontinuerlige oppdateringer og sikkerhetspatcher for å lukke sårbarheter i systemene.

  • Opplær ansatte regelmessig om cybersikkerhet og oppmuntre til bevissthet rundt potensielle trusler.

  • Bruk trusselovervåkning og sikkerhetsverktøy for å oppdage og respondere raskt på uønskede hendelser.

  • Etablér klare retningslinjer for passordbruk og tofaktorautentisering for å styrke tilgangskontrollen.

  • Utfør jevnlige sårbarhetsvurderinger og penetrasjonstester for å identifisere potensielle svakheter.

  • Implementer en effektiv sikkerhetskopi- og gjenopprettingsplan for å minimalisere tap ved eventuelle angrep.

  • Samarbeid med sikkerhetseksperter for å holde trusselbildet oppdatert.

  • Evaluer og oppdater retningslinjer i samsvar med bransjens beste praksis og eventuelle endringer i trusselbildet.

  • Ha et beredskapsteam på plass for å håndtere akutte situasjoner og sikre rask gjenoppretting etter et eventuelt angrep.


La oss overvåke, varsle og håndtere cyberangrep for deg 

Ønsker du en ressurs som gir deg beskjed når det er fare på fære? Dette kan vi hjelpe deg med. Da slipper du å følge med, vi passer på og gir beskjed. Vår SOC-tjeneste sørger for kontinuerlig overvåkning, og varsler og håndterer situasjonen dersom det oppdages trusler eller risikoer mot ditt selskap. Det vil si blant annet døgnkontinuerlig overvåkning av infrastruktur og tjenester, hver dag, hele året. Les mer om SOC – Security Operations Center her. 

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon. 

Vi gir deg anbefalinger om tiltak som beskytter deg mot stadig nye trusler.

Les mer om vår IT-sikkerhetstjeneste her. 

 

Relaterte artikler

IT-sikkerhet Hvordan oppdage og forebygge phishing?
01.06.2023

Hvordan oppdage og forebygge phishing?

Phishing er en form for nettfisking der svindlere utgir seg for å være pålitelige kilder, og prøver å lure folk til å gi fra seg tilganger eller sensitive opplysninger. Phishing kategoriseres som et cyberangrep, og...