Digitalisering Innovasjon 11.01.2021

API og integrasjon er viktig for bedriftens digitalisering

Integrasjon er helt nødvendig for å kunne drive komplekse IT-systemer og en forutsetning for digitalisering. Her kan du lese mer om hvordan API-er og integrasjoner, i kombinasjon med  sterk rådgivningskompetanse, kan gi din bedrift et viktig konkurransefortrinn.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva API-er og integrasjoner er. Vi tar deg gjennom de nyeste trendene på området og forklarer hvorfor dette er en nøkkel til innovasjon og digitalisering i din virksomhet.

 

Digitalisering forutsetter integrasjoner

Det finnes ingen IT-prosjekter som ikke også er integrasjonsprosjekt. Nøkkelen til vellykket digitalisering handler om å legge opp til smarte løsninger for informasjonsutbytte. I dette er systemintegrasjon en essensiell faktor.

Vi leverer stabile og sikre driftsløsninger som gir deg grunnmuren din IT-drift trenger og gjennom vårt tilknyttede selskap, iBiz Solutions, kan vi tilby markedsledende ekspertise innen integrasjoner og API-er.

 

systemintegrasjon

 

I 2017 ble iBiz Solutions kåret til årets Microsoft-partner. Selskapet har spisskompetanse på Microsofts BizTalk on-prem-løsninger så vel som Microsofts Azure-plattform. iBiz Solutions har også nylig fått en Microsoft MVP på Azure som én av få i Norden.

Vårt samlede tilbud på IT-rådgivning, integrasjoner og API-er kan gi din virksomhet et viktig konkurransefortrinn. Vi gir deg muligheten til å kickstarte din digitale transformasjon.

Les om: Årets mest inspirerende integrasjonsevent - Høydepunkter fra Integration Summit 2018

 

Last ned sjekkliste: 7 steg for å drive virksomhetens digitale  forretningsutvikling

Integrasjoner har aldri vært viktigere

IT-integrasjoner er helt nødvendige for å kunne drive komplekse IT-systemer. Det er også ett av tre teknikkområder din virksomhet må beherske fullt ut for å kunne utnytte mulighetene digitaliseringen gir. Markedsforskningsbyrået Technavio identifiserer tre trender som er driverne for veksten i markedet for integrasjoner:

  • Økt bruk av skybaserte integrasjonsløsninger
  • Fremveksten av integrasjonsløsninger for e-handel
  • Fremgangen i hybrid skyteknologi 

Å ha kontroll på og nærhet til integrasjoner er en nøkkelfaktor for suksess. Dette bekreftes også i følge tall fra det nordiske Radar Ecosystems.

De aller fleste vellykkede virksomheter dedikerer en betydelig andel av sine IT-budsjetter til integrasjoner, i tillegg til sikkerhet og forretningssystemer. Dette gjelder særlig de virksomhetene som har behov for å drive et tungt, IT-miljø. Her vil gode integrasjonsløsninger være avgjørende for virksomhetens effektivitet og lønnsomhet.

 

Økt etterspørsel etter gode integrasjoner

Etter hvert som stadig flere virksomheter øker sin bruk av IT-systemer og dette blir en kritisk del av virksomhetens daglige drift, øker også behovet for og etterspørselen etter informasjon runde integrasjoner og API-er, samt leverandører som har kompetanse på dette.

Vi ser også at bruken av integrasjoner øker raskt. De nye mulighetene som oppstår som følge av blant annet maskinlæring (ML), kunstig intelligens (AI) og tingenes internett (IoT) forutsetter at virksomheter har gode prosesser og rutiner for samhandlingen mellom løsningene.

For en del eksterne integrasjoner er API-er nøkkelen til å kunne utveksle data mellom de ulike programmene på en god måte. 

 

Hva er et API?

api

 

API er en forkortelse for Application Programming Interface og er en programfunksjon som gjør det mulig å samle og koble flere programmer eller applikasjoner sammen. Du kan dermed utveksle opplysninger på tvers av programmene.

Oracles leder Amit Zavery beskrev betydningen av API slik:

«Data er den nye bedriftsvalutaen, og API-ene er avgjørende for virksomheters modernisering og fleksibilitet, slik at brukerne enkelt kan koble og dele nøkkelinformasjon på tvers av applikasjoner og enheter – mobil, IoT, i skyen eller på stedet.»

Systemintegrasjon handler nettopp om hvordan man får de ulike programmene og systemene til å «virke sammen» på en måte som utvikler bedriften videre. Gode systemer for integrasjon gir deg også muligheter for å bygge videre på eller lage nye API-er og kombinere innsikt fra de ulike delene av systemet til ny kunnskap.

 

Cramo får konkurransefortrinn med gode API-er

For utstyrsutleiefirmaet Cramo var dette en viktig del av å forbedre forretningen. Cramo leier ut maskiner og annet utstyr som er nødvendig på en byggeplass. Cramo har 230 000 enheter og ønsket å bli mer digital ved blant annet å videreutvikle websidene sine.

Cramo har store ERP-systemer i bunn og utfordringen handlet om hvordan de kunen bryte ned de store systemene i mindre dele. Referansearkitekturen måtte gjennomgås. For Cramo var det viktig å få frem nye programvareprodukter og å bruke mulighetene i IoT.

Løsningen var gode integrasjoner, levert av dyktige rådgivere i iBiz Solutions. Når grunnstrukturen ble satt, inkludert API-er for websider med mer, ble disse også brukt til å bygge en applikasjon som kunne løse behovet for produktinformasjon, både internt og ovenfor kunder.

I dag er alle store enheter oppkoblet og leverer data. Data kan blant annet hentes ut på batteritid, feilkoder, alarm, notifikasjoner og geolokasjon. Dette gjør at Cramo kan videreutvikle seg og gir viktige konkurransefortrinn.

iBiz Solutions jobber med virksomheter i Norden, som Scandic, Olav Thon-gruppen, Sandvik, Felleskjøpet, AlfaLaval, Caverion, Forex Bank og Jämtkraft. Hovedkontoret ligger i Karlstad, men selskapet har også kontorer i Oslo, Stockholm og Gävle.

 

API-er og integrasjoner med Advania og iBiz Solutions

Med Advania og iBiz Solutions på laget, får du et godt utgangspunkt for å utvikle bedriften din videre.

ibiz-logga

Integrasjoner bygges i dag i stor grad på Azure, og Advania. iBiz Solutions har lang erfaring med å bygge opp styring og kontroll på en Azure-plattform. Det er viktig å sette opp riktig overvåking, kostnadskontroll, sikkerhet og arkitektur helt fra start.

Med sterk rådgivningskompetanse fra Advania og integrasjonsekspertise fra iBiz Solutions, kan din virksomhet utnytte de mange mulighetene som ligger moderne digitalisering.

Ta kontakt med oss om du ønsker en samtale om hva vi kan gjøre for din bedrift. Sammen kan vi gå gjennom dine behov, og videreutvikle dine systemer for å løse morgendagens behov.

 

7 steg for å drive virksomhetens digitale forretningsutvikling

Relaterte artikler