Cathrine_test
Advania Norge

Bedre innsikt gir riktige beslutninger

KUNDEREFERANSE | ADVANIA NORGE

Advania ønsket bedre innsikt og kvalitetsikring i prosjektøkonomi, og hadde behov for oversikt over lønnsomhet og avvik på både overordnet og detaljert nivå.  

Med bakgrunn i at dataen ligger i forskjellige systemer,  opplevde vi at søket etter rett informasjon ble tidkrevende og ufullstendig. Med den nye PowerBI- løsningen kan vi enkelt identifisere lønnsomhet i prosjekter, forbedringsområder og sikre korrekt prosjektregnskap til enhver tid.  

Last ned webinar: Hvordan få bedre innsikt og kontroll med Power BI


Ved bruk av PowerBI er informasjonen tilgjengelig for en større del av organisasjonen, samt mer intuitiv å benytte enn tidligere excel og lister for sammenstilling. Grensesnittet og brukervennligheten gjør det enkelt å filtrere, kategorisere og adoptere ut i organisasjonen. Vi kan få detaljer ned på konkrete caser, samtidig som vi kan få et overordnet perspektiv. I tillegg er dataen koblet direkte mot datakildene, slik at vi til enhver tid sitter med «ferske» data.  

 
Rapportene kan benyttes i daglig oppfølgning, samt for å rapportere status og utvikling. 

Nøkkelpunkter:  

 • Kvalitetssikring 
 • Tilgjengeliggjøring av data  
 • Innsikt for beslutninger  
 • Overordnet og drill-down perspektiv  
 • Rapportering – status.  
 • Brukervennlighet
 • Visualisering av data (kategorisering, filtrering, adopsjon av organisasjonen)  

 

Løsningen 

Løsningen ble å bygge en PowerBI- rapport som hentet inn data fra alle systemer, sammenstilte data og presenterte disse på lett forståelig måte. 

Den største utfordringen var å få inn timeføringen og faktureringen fra ERP-systemet, slik at dette kunne sammenlignes med tidsestimatene fra CRM-systemet. En kompliserende faktor var at den relevante informasjonen lå på forskjellige nivåer i ERP-systemet. Når all logikk var blitt bygget, kunne alle timeføringer og faktureringer  aggregeres opp på ønsket nivå.  

Dette kunne så kobles sammen med dataen fra CRM-systemet. Timeføringer og faktureringer kunne enkelt sammenlignes med prosjektavtalene, og vi kunne få  svar på viktige spørsmål som:  

 

   • Hva er faktisk timeforbruk i prosjektet??  
   • Hvor lang tid gjenstår  av prosjektet før ferdigstillelse?
   • Rapporten viser inntekter og presenterer økonomien i prosjektet.
     


 

 

 

Ønsker du bedre kontroll på lønnsomhet i prosjekter, forbedringsområder og sikre korrekt prosjektregnskap?  Ta kontakt med våre eksperter på intelligente PowerBI-løsninger!

New call-to-action

Advania - din sikreste samarbeidspartner

Vi kan PowerBI - ta kontakt i dag!