Velg bærekraftig IT-utstyr og tjenester

Det er mye du kan gjøre for å redusere påvirkningen på mennesker og miljø når du velger IT-produkter for din bedrift. Ta faktabaserte valg.

AdobeStock_310157793
Produkter som er bedre for miljøet

Prinsipper for en troverdig
merking av produkter

människor-ikon
Transparente
Utviklingsprosessen skal være transparent og åpen for at alle interessenter skal kunne motta informasjon og si sin mening

 

it-infrastruktur-ikon
Tilgjengelig for alle

Merkesystemet skal være åpent for alle produsenter som ønsker å merke sine produkter

check-ikon
Uavhengige

Det skal være en uavhengig gjennomgang av at kravene er oppfylt for at produktene skal merkes, såkalt uavhengig tredjepartsverifisering

uppfolning-ikon-1
Evaluering
Kravene i merkingen må jevnlig evalueres og om nødvendig skjerpes for å sikre at merkingen fortsatt fremhever miljøvennlige produkter
 
Finn frem i jungelen av miljøsertifiseringer

Vurder dette når du velger IT-produkter

Miljø- og bærekraftsertifisering av produkter blir stadig mer vanlig i mange bransjer, og det finnes en mengde lokale og globale merker for ulike produkter og tjenester. For å ta faktabaserte valg bør du forstå hva disse betyr. Vi hjelper deg med å finne frem.

Det er lett å gå seg vill i jungelen av merkeordninger. Heldigvis er det få merker som er relevante for IT-bransjen. Derfor er det lettere å holde styr på disse og å velge produkter som er litt mer miljøvennelige. Under har vi listet opp de vanligste.

Ved å forstå mer om risikoene og mulighetene som finnes ved å velge et miljømerke , vil du:

 • Kunne ta et informert valg når du kjøper noe nytt
 • Tenke over hvordan du bruker produktene
 • Kunne sørge for at produktene blir tatt forsvarlig hånd om når de ikke lenger kan brukes

Ta informerte valg

Miljømerkning av elektronikk

TCO-sertifisering

TCO er den mest komplette miljømerkingen av IT-produkter, og er en internasjonal bærekraftssertifisering.

TCO inneholder både miljø- og samfunnsansvarskrav. Det er en omfattende bærekraftsertifisering som oppdateres hvert tredje år. Og overholder prinsippene i ISO14024.  TCO-sertifiserte produkter kan søkes opp i deres database.  Sertifiseringen stiller strenge krav til HMS. Kravene revideres av en nøytral tredjepart både før og underveis når et produkt har fått sertifiseringen.

TCO-merket stiller krav til:
 • Miljømessig og sosialt ansvarlig produksjon
 • Brukerhelse og sikkerhet
 • Produktytelse
 • Økt levetid på produktet
 • Reduksjon av skadelige stoffer
 • Materialgjenvinning
 • Indikatorer for bærekraftsgevinst

Merkingen er tilgjengelig for følgende produktkategorier:
 • Skjermer, bærbare og stasjonære PC-er, alt-i-ett-datamaskiner, nettbrett
 • Smarttelefoner
 • Projektorer
 • Hodesett
 • Servere

Les mer på TCO sine hjemmesider (https://tcocertified.com/)

EPEAT

EPEAT er en amerikansk bærekraftserklæring for IT-produkter som også finnes på det norske markedet. Du kan finne hvilke produkter som er registrert på EPEATs hjemmesider. En EPEAT-godkjenning er alltid knyttet til et land og er ikke automatisk gyldig i alle land. Filtrer på Norge for å være sikker på at produktet er EPEAT-registrert for det norske markedet.

EPEATs krav er delt inn i følgende områder:
 • Materialinnhold og materialvalg
 • Designet for resirkulering
 • Levetid
 • Energieffektivitet
 • Håndtering ved sluttfase
 • Emballasje
 • Livssyklusanalyse
 • Selskapets miljøarbeid
 • Selskapets samfunnsansvar

Merkingen er tilgjengelig for følgende produktkategorier:
 • Datamaskiner og skjermer
 • Skrivere og multifunksjonsmaskiner
 • Mobiltelefoner
 • TV
 • Servere
Energy Star

Energy Star er et merke som kun fokuserer på energieffektivitet og er ofte inkludert i andre bærekraftsmerker som en måte å oppfylle energikravene på. Du kan søke etter Energy Star-merkede produkter i produktkatalogen.

Et Energy Star merket produkt testes i et EPA-godkjent laboratorium.

Energy Star-merket finnes på et stort antall produkter og har kriterier for følgende produktkategorier:
 • Datamaskiner
 • Skrivere og multifunksjonsmaskiner
 • Skjermer
 • IP-telefoner
 • Datasenterutstyr som server, lagring, nettverk og strømforsyning
Svanemerket

Svanemerket er velkjent. Spesielt hos mange forbrukere. Svanemerket stiller strenge krav til miljø, kjemikaler, kvalitet og helse.

Miljømerket har kriterier for ulike IT-produkter. De har kriterier for:

 • Batterier
 • Printer, skriver og andre kontormaskiner
 • Oppladbare batterier og power banks
 • TV og prosjektor
EU-blomsten

Er Europas svar på Svanemerket. Det er et frivillig miljømerke, og har kriterier for et stort antall ulike IT-produkter. 

EU Ecolabel er et type 1 miljømerke. Dvs. at det tar i betraktning hele livsløpet til et produkt og vurderer flere miljøindikatorer samtidig. Kravene i EU Ecolabel utvikles av Joint Research Center, EU-kommisjonens forskningsinstitutt. 

EU Ecolabel produkter er sertifisert av en uavhengig  part. For å bli tildelt EU-miljømerket, bør varer og tjenester oppfylle høye miljøstandarder gjennom hele livssyklusen: fra råvareutvinning via produksjon og distribusjon til avhending. Merket oppfordrer også bedrifter til å utvikle innovative produkter som er holdbare, enkle å reparere og resirkulerbare.

Blå engel

Er Tysklands miljømerke. Det er tyske myndigheter som driver ordningen, og det er en uavhengig jury som tildeler et produkt Blue Angel. 

Blue Angel er et type 1 miljømerke basert på en internasjonale ISO standaren 14024.

Følgende elektriske produkter kan få Blue Angel: 

 • Mobiltelefoner
 • PCer og tastatur
 • Printere
 • Datasentre
 • Servere og datalagringsprodukter
 • Software produker
 • Hageutstyr, kaffemaskiner, brødristere, elektriske vannkjeler, kalkulatorer som går på solenergi
AdobeStock_416720323
Kjemikalieinnhold i IT-produkter.
Kjemikalieinnholdet i IT-produkter har lenge vært i fokus i Norge og resten av EU. Elektroniske produkter består av stoffer som kan være farlig for miljøet og folks helse. Heldigvis, gjennom strengere lovverk sammen med frivillige initiativ fra industrien, er flere farlige materialer og kjemikalier faset ut i praksis. Bruk av halogenerte flammehemmere (som inneholder f.eks. brom og klor) og tungmetaller som kvikksølv, bly og kadmium er i dag enten fullstendig forbudt eller begrenset. IT-produkter må følge disse kjemikalielovgivningene:
RoHS

Restriksjon på farlige stoffer (RoHS) er et EU-direktiv som gradvis har forbudt en rekke metaller og kjemikalier i elektronikk. RoHS ble allerede introdusert i 2006 og har siden blitt oppdatert med flere stoffer og tøffere regulering. Et produkt merket med CE-merket oppfyller kravene i RoHS-direktivet.

Flere elektroniske produkter er omfattet. Dette gjelder:

 • IT-utstyr
 • Automater
 • Produkter som er medisintekniske
 • Forbrukerutstyr

Les mer om kjemikalestrategien for bærekraft på Regjeringens nettsider.

 

REACH

REACH er en EU-ordning og er et omfattende program for å registrere, evaluere og begrense bruken av kjemiske stoffer. I tillegg til å tillatte bruken av visse kjemikalier, finnes det også en liste med stoffer som i framtiden kan bli begrenset, den såkalte kandidatlisten.

Kandidatlisten oppdaterer to ganger hvert år og produsenter av produkter som inneholder stoffer fra kandidatlisten må informere sine kunder om det. Advania har derfor etablert en rutine for å vite hvilke nye stoffer som kommer på kandidatlisten og vi kan informere kundene våre kunder om disse stoffene finnes i produkter som vi leverer.

Dette anbefaler Advania

Lovverket i RoHS og REACH er ikke dekkende. Det eksisterende lovverket betyr ikke at dagens elektronikk er fri for farlige stoffer. Kjemikaler som er forbudt i dag, gjør at stoffet som i stedet brukes ofte ikke er risikovurdert. Det er derfor ikke en garanti at produktet er bedre fra et miljø- og helsestandpunkt. Her er Advanias anbefalinger:

avtal-ikon
Still krav til IT-produsenten

Still krav til at leverandører av IT-produkter har en proaktiv risikobasert tilnærming til kjemikalier og jobber aktivt med kjemisk substitusjon. Dette er viktig. 

eco-tag-55x55
Still krav til bruk av Green Screen

OECD anbefaler ulike verktøy for å lette arbeidet med kjemisk substitusjon, et av de vanligste er Green Screen – som er utviklet av den amerikanske organisasjonen Clean Production Action.

it-infrastruktur-ikon
Velg produsenter som tenker helhetlig

Still krav til din leverandør for å sikre at produsenten tar et helhetlig ansvar for sin kjemikaliebruk. Og sørg for at for eksempel Green Screen brukes i utviklingsprosessen.

Vil du prate om bærekraft?

Ta kontakt!

Sustainability Manager
Sustainability Manager

Emilie Halland Braaathen