Alt du trenger å vite om Azure Virtual Desktop
Azure Virtual Desktop 05.10.2021

Alt du trenger å vite om Azure Virtual Desktop

Azure Virtual Desktop er en skrivebords- og applikasjonsvisualiserings tjeneste som er tilgjengelig i Microsoft Azure. Med denne tjenesten kan IT-avdelingen plassere og oppdatere applikasjoner på brukernes datamaskiner, administrere tilganger og kontrollere sikkerheten fra ett sentralt miljø. Dette gir lavere driftskostnader, krever mindre kapasitet og legger til rette for optimal sikkerhet.

I denne artikkelen kan du lese mer om Azure Virtual Desktop. Vi tar blant annet for oss hvordan Azure Virtual Desktop bygger bro for virksomheter som ønsker å gå over til skybaserte løsninger, hvordan du kan bruke virtuelle skrivebord for å skape et sømløst og lite ressurskrevende miljø og hvordan et sentralt administrert IT-miljø gir optimal sikkerhet for virksomheten.

En god start på et fullstendig skybasert miljø

Bruker du Citrix eller Remote Desktop Service i dag? Mange virksomheter gjør det, men stadig flere ønsker å gå over til en helt skybasert løsning. For deg som allerede bruker Microsoft 365, passer Azure Virtual Desktop ypperlig som strategi for å gå over til skybaserte løsninger.

Azure Virtual Desktop er et virtuelt skrivebord som oppleves som lokalt. Det betyr at brukerne ikke merker forskjell på sitt vante, lokale skrivebord og det virtuelle skrivebordet. Alle applikasjoner som Word, Excel og Outlook er tilgjengelige fra startmenyen og fungerer som de gjør på lokale skrivebord. Brukerne vil også ha tilgang til alle filer og dokumenter.

Selv om det for brukerne oppleves som et lokalt skrivebord, vil IT-avdelingen merke en stor forskjell. Forskjellen ligger først og fremst i muligheten til å administrere alle applikasjoner, oppdateringer og tilganger sentralt og uten å være til stede på den aktuelle brukerens lokasjon. Også når det gjelder sikkerhet vil IT-avdelingen oppleve en enorm forskjell ettersom faren for at data kommer på avveie eller at sårbarheter i applikasjoner utnyttes av kriminelle med onde hensikter, reduseres kraftig.

 

Last ned guide: Azure Virtual Desktop

 

Sømløst og lite ressurskrevende

For små og mellomstore virksomheter gir Azure Virtual Desktop gode muligheter for å jobbe sømløst og smidig med utrulling og oppdatering av applikasjoner. Det er kostnadseffektivt, lite ressurskrevende og brukervennlig.

Tradisjonelt sett har utrulling av nye applikasjoner vært en tidkrevende aktivitet for IT-avdelinger. Når alle arbeidstakerne jobber lokalt med filer, applikasjoner og dokumenter lagret på egne klienter, må IT-avdelingen inn på hver enkelt maskin for å gjøre endringer eller installere nye applikasjoner. Med Azure Virtual Desktop er ikke dette lenger nødvendig.

Det er viktig å understreke at brukeren nesten ikke vil merke noe til overgangen fra et lokalt til et virtuelt skrivebord, utover muligheten til å ha tilgang til alle filer og applikasjoner uansett hvilken enhet de bruker og hvor de jobber fra.

 

Kjører i Azure-miljø

Azure Virtual Desktop er en tjeneste som oppleves som lokal for brukerne, men som i realiteten kjøres fra et skybasert Azure-miljø. Fordelen med dette er at tjenesten er integrert og kompatibel med alle applikasjoner i Microsoft 365-pakken, i tillegg til at brukeren må benytte seg av sin Azure Active Directory-konto (Azure AD) for å logge inn. Dette gir god sikkerhet og krever lite administrasjon ettersom alle som bruker Azure, Office 365 eller andre Microsoft-tjenester, har allerede en Azure AD-konto.

Azure AD er en fullstendig administrert tjeneste fra Microsoft som tilbyr identitets- og tilgangsmuligheter for applikasjoner som kjører i Microsoft Azure eller i et lokalt miljø. Med Azure AD får du en egen identitetsløsning for alle andre skytjenester fra Microsoft som for eksempel Microsoft 365, Dynamics, Intune og Azure. Dette hindrer brukerens identitet i å bli misbrukt og sikrer at virksomhetens data ikke kommer på avveie.

 

Optimal sikkerhet for bransjer med strenge krav

Sikkerheten i Azure Virtual Desktop er med andre ord basert på brukerens identitet. Dette er en moderne tilnærming til sikkerhet som går hånd i hånd med Microsofts Zero Trust-modell.

Sikkerhet er viktig for alle virksomheter, men det er også mange bransjer som har spesielt strenge krav, blant annet fordi de ansatte håndterer sensitive personopplysninger. For virksomheter i disse bransjene, for eksempel i helsevesenet, vil Azure Virtual Desktop kunne være en løsning på utfordringene de møter i hverdagen.

En av grunnene til at det er helt trygt for en bruker å logge på sitt virtuelle skrivebord, også dersom vedkommende jobber på mange ulike lokasjoner, er at dataen kun kjøres og lagres i Azure-miljøet. Det betyr at du separerer operativsystemet, applikasjonene og dataen din fra den lokale maskinvaren. Dataen beskyttes av Azures svært moderene og velutviklede sikkerhetsmekanismer.

 

Sikker og sentralisert administrasjon

For IT-avdelingen gir det trygghet å vite at det med et virtuelt skrivebord er mulig å styre sikkerhet og tilganger sentralt. Dermed kan du være sikker på at ingen ansatte har tilgang til flere filer, dokumenter og applikasjoner enn de har behov for. Du kan også kontrollere og styre muligheten for å laste ned og dele filer. I tillegg får du mulighet til å separere virksomhetens data fra brukernes enheter slik at du ikke trenger å bekymre deg for at noe skal komme på avveie.

 

Skaler etter behov – betal kun for det du bruker

Det er i tillegg verdt å nevne at Azure Virtual Desktop er en svært kostnadseffektiv løsning. Dette først og fremst fordi virksomheten kan spare penger på maskinvare. Behov for å skalere opp eller ned påvirker ikke maskinparken så lenge alt kun eksisterer i Azure. På den måten betaler du kun for det du bruker.

Azure Virtual Desktop åpner i tillegg for muligheten til å utnytte deg av Windows 10 Enterprise multi-session. Dette betyr at flere brukere kan benytte seg av kraften i én maskin. Brukerne vil få hvert sitt private skrivebord, men trenger ikke egen maskinvare. Dette er ekstremt ressursbesparende for virksomheten som får langt bedre utnyttelse av kapasiteten, uten at det går på bekostning av brukerens opplevelse.

Azure Virtual Desktop er med andre ord et godt alternativ for virksomheter som ønsker å ta steget mot en fullstendig skybasert drift, for virksomheter som ønsker å gi sine ansatte en moderne og fleksibel arbeidshverdag og for virksomheter med er opptatt av sikkerhet.

Last ned guide om Azure Virtual Desktop