Office 365 vs. Microsoft 365 – Hva er egentlig forskjellen?
Datasikkerhet Microsoft 365 15.04.2021

Office 365 vs. Microsoft 365 – Hva er egentlig forskjellen?

I denne artikkelen får du svaret på hva som skiller Microsoft 365 fra Office 365, hva du bør tenke på før du velger å anskaffe en av disse og hvordan du kan sikre at brukernes identitet, enhet og  virksomhetens  interne  informasjon er trygt lagret i skyen. 

I dagens virkelighet er vi helt avhengige av digitale verktøy. Office 365 og Microsoft 365 er blant de mest populære plattformene når virksomheter skal velge verktøy for deling av dokumenter, sømløs digital kommunikasjon og skybasert lagring. 

Hva er forskjellen på Office 365 og Microsoft 365?

Office 365-pakken inkluderer alle de velkjente skrivebordsprogrammene til Microsoft: Word, Excel, PowerPoint og så videre. Med denne pakken får mange dekket store deler av sitt behov for verktøy til arbeidshverdagen. Det som imidlertid ikke er inkludert i denne pakken er Microsofts avanserte sikkerhetsfunksjoner.

Dersom du i tillegg ønsker tilgang på Microsofts verdensledende sikkerhetsfunksjoner, er det mulig å anskaffe en lisens på Enterprise Mobility + Security (EMS). I denne lisensen får du tilgang på sikkerhetsprogramvare som blant annet Azure Active Directory Premium, Microsoft Intune  og Azure Rights Management.

Microsoft 365 består av både Office 365-pakken og Enterprise Mobility + Security, i tillegg til operativsystemet Windows 10 Enterprise. Det vil si at du med Microsoft 365 både får tilgang på alle nødvendige arbeidsverktøy og optimal sikkerhet. 

 

Identitet, enhet og informasjon 

Hva innebærer det at du med Microsoft 365 og Enterprise Mobility + Security får optimal sikkerhet? Vi deler sikkerheten opp i tre hovedområder. 

Du må først og fremst sørge for å sikre identitet, enhet og informasjon. Det betyr at du ved hjelp av Microsofts sikkerhetsfunksjoner sikrer brukerens identitet gjennom multi- eller tofaktorautentisering, at du sikrer enheten brukeren benytter seg av gjennom klienthåndtering med Intune og at du sikrer informasjon med kryptering, følsomhetsetiketter og policies med Microsoft Information Protection. 

 

 

Trygg identitet med multifaktorautentisering 

Identiteten din er noe av de aller viktigste du har og derfor også noe av det du bør være mest opptatt av å sikre. Den beste måten å gjøre dette på er ved å bruke multi- eller tofaktorautentisering når informasjon og data skal aksesseres fra ukjente lokasjoner og enheter. 

Multi- eller tofaktorautentisering er tilgjengelig i både Office 365 og Microsoft 365. Forskjellen mellom dem er at du med Microsoft 365 i tillegg får muligheten til å benytte deg av en funksjon kalt «betinget tilgang». Det betyr at du i gitte situasjoner ikke må bruke autentiseringsmetoden når du skal logge inn. Slike gitte situasjoner kan blant annet være når du sitter på kontoret og er logget på virksomhetens lokale nett, og når du bruker en PC som er administrert av din tjenesteleverandør. Betinget tilgang gir optimal sikkerhet på den aller enkleste og mest effektive måten. 

 

Trygge enheter med virus-scanner og klienthåndtering 

Dersom du skal være trygg på at din identitet og alle dine data er sikre, må også dine enheter være beskyttet. Med en arbeidshverdag hvor stadig flere enheter tas i bruk og kobles til nettverk oppstår nye utfordringer når det gjelder sikkerhet.  

Med Microsoft 365 får du muligheten til å sikre dine enheter gjennom klienthåndtering av alle Windows 10-klienter, mobiltelefoner og nettbrett. Sikkerhetsfunksjonaliteten er sømløs helt fra sluttbrukerens klient til IT-miljøet i datasenteret, uavhengig av om dette er i skyen eller ikke. Denne sikkerheten administrerer og holdes oppdatert av din tjenesteleverandør.  

 

Trygg informasjon med mulighet for kryptering

Data og informasjon er noe av det mest verdifulle for virksomheter i dag. Det er viktig at denne informasjonen ikke kommer i feil hender. Med økende grad av datakriminalitet er dette en trussel som må tas på alvor. 

Den delen av sikkerhetsfunksjonaliteten som følger med i Microsoft 365-pakken er muligheten til å kryptere dokumenter. Når dette er aktivert må mottakeren autentisere seg med en godkjent bruker for å kunne åpne dokumentene. Det er også mulig å sørge for at det ikke er mulig å videresende e-posten med vedlagte dokumenter, ei heller ta skjermbilde eller skrive dem ut. Du kan også velge å gi mottakeren tidsbegrenset tilgang til dokumentet. Det samme gjelder også for dokumenter som deles via minnepinne eller lignende.  

 

Sømløs, helhetlig og sikker løsning 

Konklusjonen på hva som skiller Office 365 fra Microsoft 365, er med andre ord den sømløse sikkerhetsfunksjonaliteten Microsoft 365 tilbyr. Du kommer et stykke på vei ved å legge til sikkerhetsfunksjoner i Office 365, men den beste nattesøvnen sikrer du deg ved å gå for Microsoft 365. Da har du en helintegrert sikkerhetsløsning som ivaretar både identitet, enhet og informasjon samtidig som de ansatte har alt de trenger for å være kreative, produktive og effektive!

 

Relaterte artikler