<img height="1" width="1" style="display:none" src=" https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bærekraft 14.06.2024

Hva er ESG og ESG-rapportering?

ESG, som står for Environmental, Social, and Governance, er blitt en sentral del av bærekraftig virksomhetsstyring. ESG-rapportering handler om å måle og kommunisere bedriftens prestasjoner innen miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. La oss ta en nærmere titt: 

Hva er ESG og hvorfor er det viktig?

ESG har blitt stadig viktigere for investorer, kunder og andre aktører i IT-bransjen som ønsker å forstå hvordan en virksomhet opererer på en ansvarlig og bærekraftig måte. Dette skal hjelpe bedrifter å jobbe med bærekraft på en mer konkret måte, og vite hva de kan rapportere på. 

ESG refererer til tre hovedområder som vurderes for å bedømme en virksomhets bærekraft og samfunnsansvar:

  • Environmental (miljø): Dette inkluderer hvordan en bedrift håndterer miljøutfordringer som klimaforandringer, ressursforbruk, avfallshåndtering og utslipp.

  • Social (sosialt): Dette omfatter hvordan bedriften behandler sine ansatte, leverandører, kunder og samfunn. Temaer som arbeidsforhold, menneskerettigheter, mangfold og samfunnsengasjement er viktige.

  • Governance (selskapsstyring): Dette handler om hvordan bedriften styres, inkludert praksiser for ledelse, internkontroll, prosesser, aksjonærrettigheter, korrupsjon og etisk oppførsel.


Hva er kravene til ESG-rapportering?

EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ble innført i Norge i 2024. Det gjør at flere større virksomheter må rapportere om miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold, på linje med finansiell rapportering.

Hvordan komme i gang med ESG-rapportering?

Å starte med ESG-rapportering kan virke utfordrende, men følgende trinn kan hjelpe dere å komme i gang:

1. Gjennomfør en vesentlighetsanalyse: Kartlegge selskapets påvirkning og muligheter knyttet til bærekraft. Identifiser hvilke ESG-faktorer som er mest relevante for virksomheten og dens interessenter. 

2. Kartlegg dagens praksis: Få en oversikt over eksisterende bærekraftsinitiativer og hvordan de håndteres. Dette inkluderer miljøtiltak, sosiale programmer og styringspraksiser. Dokumenter hva som allerede gjøres, hva som fungerer godt, og hvilke områder som har forbedringspotensial.

3. Sett klare mål og strategier: Definer konkrete mål og strategier for ESG-arbeidet. Bestem hva dere ønsker å oppnå på kort og lang sikt, og hvordan disse målene kan integreres i selskapets overordnede strategi.

4. Implementer datainnsamlingssystemer: Utvikle eller forbedre systemer for å samle inn, analysere og rapportere ESG-data. Sørg for at dataene er nøyaktige, konsistente og relevante for de identifiserte ESG-faktorene.

5. Kommuniser og rapporter: Utarbeide ESG-rapporter i henhold til anerkjente standarder. Kommuniser resultatene tydelig til interessenter, og vis hvordan selskapet arbeider for å nå sine bærekraftsmål.

Advania + Bærekraft = sant 

Våre retningslinjer gir en tydelig forventning om at leverandører og partnere skal vise samme systematiske tilnærming som oss, til å oppfylle prinsippene til FNs Global Compact og Etisk Handel. Vi gjennomfører jevnlige kontroller av våre leverandører for å sikre at de oppfyller kravene, og vi gir informasjon om resultatene i vår årlige bærekraftrapport. 

I 2023 tok Advania betydelige skritt mot en sirkulær IT-levetidshåndtering ved å bygge et resirkuleringssenter for IT-utstyr i Sverige. Dette senteret vil ha kapasitet til å gjenoppbygge opptil en million IT-enheter årlig, og dermed møte kunders behov for gjenbruk og resirkulering.

Vi legger også stor vekt på cybersikkerhet som en del av bærekraft, ved å sikre pålitelig og robust digital infrastruktur for å beskytte samfunnet mot cyberangrep. Vi oppnår relevante sertifiseringer og samarbeider med andre selskaper for å fremme bærekraftige praksiser.

I tillegg til å ha gjort store fremskritt internt i å forbedre arbeidsmiljøet, med økt fokus på sosiale arrangementer og ledertrening. 

Les mer om Advania + bærekraft her  


Hvordan oppnå bærekraftig IT?

For å oppnå bærekraftig IT kan bedrifter fokusere på energieffektivisering, ansvarlig innkjøp og riktig håndtering av elektronisk avfall. Dette inkluderer å bruke skybaserte tjenester fra datasentre som driftes på fornybar energi, investere i miljøsertifisert IT-utstyr og implementere programmer og verktøy for gjenbruk og resirkulering av gammelt utstyr. 

Les mer om hvordan bedrifter kan oppnå bærekraftig IT? 
På utkikk etter ny IT-leverandør?

Vi hjelper deg hele veien, fra å finne den riktige løsningen basert på de spesifikke forutsetningene for din virksomhet til å implementere selve løsningen i virksomheten.

 

 

Relaterte artikler

Bærekraft
14.06.2024

Sirkulær IT: Hva betyr det egentlig?

Det kan være forvirrende med alle konseptene rundt bærekraft i IT-bransjen. Vi forklarer hva sirkulær IT er, og hvordan det kan bidra til en mer bærekraftig fremtid for IT-produkter og tjenester.

Bærekraft
05.06.2024

Hvordan oppnå bærekraftig IT?

I en verden hvor IT og elektronisk avfall ikke er bærekraftig, - hvordan kan bedrifter bidra til en bærekraftig IT-drift? Bærekraftig IT handler om å redusere miljøpåvirkningen, og sammen med sirkulær IT sørge for at...