<img height="1" width="1" style="display:none" src=" https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bærekraft 05.06.2024

Hvordan oppnå bærekraftig IT?

I en verden hvor IT og elektronisk avfall ikke er bærekraftig, - hvordan kan bedrifter bidra til en bærekraftig IT-drift? Bærekraftig IT handler om å redusere miljøpåvirkningen, og sammen med sirkulær IT sørge for at produkter får et nytt liv. I denne artikkelen får du 10 punkter på hvordan du kan oppnå dette i praksis.

Hva er bærekraftig teknologi? 

Bærekraftig teknologi handler om å bruke og utvikle teknologi som ikke skader miljøet, og som kan bidra til en bedre fremtid for alle. I dag gjør mange bedrifter en innsats for å bli grønnere. Men IT-sektoren blir ofte oversett, selv om IT har et stort potensial for bærekraftige forbedringer.

Hva kan bedrifter gjøre for en mer bærekraftig IT-drift?

For å oppnå bærekraftig IT kan bedrifter fokusere på energieffektivisering, ansvarlig innkjøp og riktig håndtering av elektronisk avfall. Dette inkluderer å bruke skybaserte tjenester for å redusere energiforbruk, investere i miljøsertifisert IT-utstyr og implementere programmer for gjenbruk og resirkulering av gammelt utstyr. 

Ved å fokusere på tiltak som å forlenge levetiden til utstyr, gjenbruk, resirkulering og sitt totale utslipp, - kan bedrifter redusere sitt miljøavtrykk og støtte en mer sirkulær økonomi. 

1. Forankring i ledelsen

Først må bærekraftig IT forankres i ledelsen. Se på FNs bærekraftsmål, og jobb systematisk med hvilke mål som er mest relevante for dere. Sett i gang tiltak som støtter disse målene og sikrer at organisasjonen er engasjert.

Å velge en bærekraftig IT-leverandør blir også stadig viktigere. I tråd med den raskt økende digitaliseringen av samfunnet, ønsker Advania å være den åpenbare strategiske partneren som bistår med kompetanse og rådgivning for å digitalisere virksomheter, og samtidig bidra til en mer bærekraftig leverandørkjede.

2. Energieffektivisering

Implementer energieffektive løsninger som virtualisering og bruk av skybaserte tjenester for å redusere energiforbruket i datasentre og IT-infrastruktur. Dette fører til mindre bruk av strøm og ressurser, noe som er bra for både miljøet og økonomien.

3. Ansvarlig innkjøp

Når du skal kjøpe IT-utstyr, bør du vurdere leverandører som tilbyr miljøvennlige alternativer. Investér i IT-utstyr som er sertifisert med miljømerker som sikrer at produktene oppfyller miljøstandarder. Dette kan være alt fra PC-er til skrivere og annet kontorutstyr som har lavere miljøpåvirkning.

4. Livssyklushåndtering

Ved å ha ordninger for hvordan dere håndterer bedriftens IT-utstyr, vil dere sørge for at produkter lever lenger. Med livssyklushåndtering får IT-produkter et nytt liv gjennom gjenbruk og resirkulering. Implementer programmer som muliggjør reparasjon og oppgradering av utstyr fremfor utskifting. 

5. Redusere elektronisk avfall

Jobb med ansvarlig håndtering av elektronisk avfall ved å samarbeide med sertifiserte resirkuleringsselskaper. Doner brukbart utstyr til veldedige organisasjoner eller skoler. På denne måten kan gamle datamaskiner og telefoner få et nytt liv og være til nytte for andre.

6. Bærekraftig produksjon

Velg leverandører som følger etiske og miljøvennlige produksjonsprosesser. Sikre at de overholder prinsippene i UN Global Compact og Etisk Handel. Dette betyr at produktene vi kjøper, er laget på en måte som er bra for mennesker og miljø.

7. Digitalisering og fjernarbeid

Mer enn noen gang er det avgjørende at opplevelsen av en digital arbeidsdag blir minst like god, uansett om du sitter på kontoret, hjemme eller andre steder. Med skybaserte løsninger og digitale verktøy kan dere redusere behovet for pendling, og dermed karbonutslipp.

8. Utdanning og bevisstgjøring

Tilby opplæring i bærekraftige IT-praksiser for alle ansatte. Frem en kultur for bærekraft og miljøbevissthet i hele organisasjonen. Jo mer kunnskap og bevissthet vi har, desto bedre valg kan vi ta for miljøet.

9. Transparens og rapportering

Rapportér regelmessig om bedriftens bærekraftstiltak og resultater. Bruk standarder som GRI og Global Compact for å sikre at rapporteringen er grundig og pålitelig. Åpenhet om hva vi gjør og hvilke resultater vi oppnår, skaper tillit og viser at vi tar bærekraft på alvor.

10. Innovasjon og kontinuerlig forbedring

Invester i forskning og utvikling av nye teknologier som kan redusere miljøpåvirkningen. Vær åpen for kontinuerlig forbedring og innovasjon innen bærekraftig IT. 

Hvordan velge bærekraftig IT-utstyr? 

  • Still krav til IT-produsenten

Still krav til at leverandører av IT-produkter har en proaktiv risikobasert tilnærming til kjemikalier og jobber aktivt med kjemisk substitusjon. 

  • Still krav til bruk av Green Screen

OECD anbefaler ulike verktøy for å lette arbeidet med kjemisk substitusjon, et av de vanligste er Green Screen – som er utviklet av den amerikanske organisasjonen Clean Production Action.

  • Velg produsenter som tenker helhetlig

Still krav til din leverandør for å sikre at produsenten tar et helhetlig ansvar for sitt kjemikaliebruk. Og sørg for at for eksempel Green Screen brukes i utviklingsprosessen.


Les mer om miljømerking av elektronikk og hvordan du velger bærekraftig IT-utstyr og tjenester.

Hvordan gjør Advania IT–bransjen grønnere?

Vi vil levere etiske og transparente løsninger til våre kunder med lavere utslipp og energibruk. Gjennom våre sertifiseringer, medlemskap og retningslinjer er vi forpliktet til en systematisk tilnærming til antikorrupsjon og bærekraftig forretningspraksis. 

Vi gir råd om maskinvare relatert til klimaavtrykk og levetid spørsmål. Sirkulære tilbud og råd om hvordan du kan jobbe aktivt for å optimalisere ressursutnyttelsen og forlenge levetiden til maskinvaren din gjennom reparasjoner, gjenbruk og til slutt resirkulering er sentralt i dette arbeidet. 

Vi tar imot ditt gamle IT-utstyr og tilbyr klimarapport på det mottatte utstyret.

Vi har identifisert 9 av 17 bærekraftsmål fra FN som særlig relevante for vår virksomhet. Disse danner grunnlaget for vår bærekraftstrategi. Advania Norge jobber systematisk med å overvåke risiko for menneskerettighetsbrudd og gjør aktsomhetsvurderinger ihht. OECDs seks trinn for bærekraftig forretningspraksis. Vår redegjørelse har oppnådd basisnivå hos Etisk Handel Norge. Dette betyr at vår rapport oppfyller forpliktelsene i Åpenhetsloven.

Les mer om Advania + bærekraft her. 

 


Vil du ha en ny IT-leverandør?

Vi hjelper deg hele veien, fra å finne den riktige løsningen basert på de spesifikke forutsetningene for din virksomhet til å implementere selve løsningen i virksomheten.

 

 

Relaterte artikler

Bærekraft Hva er ESG og ESG-rapportering?
14.06.2024

Hva er ESG og ESG-rapportering?

ESG, som står for Environmental, Social, and Governance, er blitt en sentral del av bærekraftig virksomhetsstyring. ESG-rapportering handler om å måle og kommunisere bedriftens prestasjoner innen miljø, sosiale forhold og...

Bærekraft Sirkulær IT: Hva betyr det egentlig?
14.06.2024

Sirkulær IT: Hva betyr det egentlig?

Det kan være forvirrende med alle konseptene rundt bærekraft i IT-bransjen. Vi forklarer hva sirkulær IT er, og hvordan det kan bidra til en mer bærekraftig fremtid for IT-produkter og tjenester.