Digitalisering Innovasjon 08.03.2023

Fordelen med å jobbe med en konsulent når du skal digitalisere bedriften

Skal du modernisere bedriften? Sørg for at du involverer en fagkonsulent så tidlig som mulig. Modernisering og digitalisering handler først og fremst om å utvikle bedriften på riktig måte ved hjelp av teknologi. Det trenger du fagkompetanse for å lykkes med.

Modernisering henger som regel tett sammen med digitalisering. For mange bedrifter handler det om å bruke teknologi til å forbedre, forenkle og fornye måten de jobber på. Det kan dreie seg om å bedre sikkerheten, jobbe smartere og mer effektivt, få bedre innsikt i forretningskritisk informasjon eller flytte datasenteret fra kjelleren og opp i skyen.

Vi anbefaler å involvere en eller flere fagkonsulenter i dette arbeidet – uansett hvordan modernisering og digitalisering ser ut i din bedrift.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva en konsulent kan bidra med når du skal digitalisere bedriften. Vi utforsker også det vi mener er de tre viktigste argumentene for å jobbe med fagkonsulenter i digitaliseringsprosjekter, nemlig:

  1. oppdatert kompetanse og tilknytning til et fagmiljø
  2. erfaring fra digitaliseringsprosjekter i mange bransjer
  3. tydelige roller og ansvarsfordeling

Slik kan en konsulent bidra til digitalisering

Digitalisering handler ikke bare om å begynne å bruke ny teknologi. Det handler også om å forbedre, fornye og forenkle måten du jobber på. For å lykkes med det trenger du mennesker som ser dine behov, fortstår dine forretningsprosesser og har digital kompetanse. I mange tilfeller vil du kunne finne alle disse egenskapene i en konsulent.

Norgeseliten, Berggård Amundsens elektrikerkjede, er et av selskapene som valgte å bruke fagkonsulenter da de skulle digitalisere sin virksomhet. Med et mål om å besøke alle sine 200 medlemmer med nærmere 4000 ansatte minst én gang i året hadde Norgeseliten behov for et CRM-system som ga god oversikt over medlemmenes historikk, slik at de kan følges opp på en god måte.

Geir Syversen, daglig leder i Norgeseliten, ønsket å ta i bruk Microsoft Dynamics, men trengte en IT-partner med konsulenter som kunne sørge for at systemet ble tatt i bruk på riktig måte. Etter flere møter med aktuelle aktører, valgte Syversen og Norgeseliten å inngå et samarbeid med Advania.

– Advania forstår bransjen vår. Vi opplever at de har god innsikt i hvem kundene våre er og markedet vi opererer i. De har god oversikt over hva vi trenger og hjelper oss med å ta kloke valg, sier Syversen.

Les mer: Derfor valgte Norgeseliten Advania som sin IT-partner

Tre grunner til å jobbe med konsulenter i digitaliseringsprosjekter

Vi mener at det er tre fordeler med å jobbe med konsulenter i digitaliseringsprosjekter som skiller seg ut som spesielt viktige. Det handler om kompetanse, fagmiljø, erfaring, roller og ansvarsfordeling.

1 ) Oppdatert kompetanse og tilknytning til et fagmiljø

En av de virkelig store fordelene med å bruke fagkonsulenter i moderniserings- og digitaliseringsprosjekter er fagmiljøet de er en del av. Samfunnet utvikler seg raskt, vi får stadig nye behov og ny teknologi blir tilgjengelig.

For å kunne gi de beste rådene og utvikle de beste løsningene må fagfolk holde seg oppdatert. Det gjør de når de er en del av et større fag- og konsulentmiljø. For bedrifter som ikke har digitalisering som sin kjernevirksomhet er det vanskelig å skape og opprettholde et stort og sterkt fagmiljø internt. 

Bedrifter som spesialiserer seg innen IT og digitalisering har i større grad mulighet til å bygge opp disse fagmiljøene. Konsulenthusene bruker også tid på å utvikle og teste ulike forretningsprosesser som effektiviserer digitaliseringsarbeidet.

2 ) Erfaring fra digitaliseringsprosjekter i mange bransjer

Store digitaliseringsprosjekter er komplekse og avanserte. Erfaring fra lignende prosjekter er en viktig suksessfaktor. Fagkonsulenter er innom en rekke ulike prosjekter i mange forskjellige bransjer. Det gir bred og variert erfaring fra mange situasjoner. Denne erfaringen tar konsulenten med seg videre inn i nye prosjekter.

Ingen digitaliseringsprosjekter er like, men mange har mye til felles. Derfor er det mye å tjene på å ha vært gjennom lignende prosesser tidligere, særlig med tanke på fallgruvene som kan unngås.

Det er dessuten mye å tjene på å få råd og veiledning fra konsulenter som også jobber med andre virksomheter. Gode ideer kan gjenbrukes og bringe store verdier med seg inn i andre prosjekter.

3 ) Tydelige roller og ansvarsfordeling

Det er mange bevegelige deler i digitaliseringsprosjekter. Ulike faser avhenger av hverandre og det er viktig at alt gjøres til riktig tid. Dette er noe som kan være utfordrende å manøvrere for virksomheter som ikke har mye erfaring med denne typen prosjekter fra før.

En fagkonsulent kommer inn med mye erfaring og kompetanse, ikke bare innen digitalisering, men også med prosjektgjennomføring. Det er en fordel og vil bidra til at prosjektet gjennomføres på en god måte.

Når du samarbeider med et konsulenthus får du i tillegg også muligheten til å etablere tydelige roller og fordele ansvar tidlig i prosjektet. På den måten unngår du at det oppstår tvil rundt hvem som eier hvilke prosesser og tar ansvar for de ulike delleveransene.

Advanias konsulenttjenester

Advanias konsulentavdeling består av 120 fagfolk som hjelper selskaper med å lykkes med modernisering og digital omstilling. Vårt mål er at selskapene vi jobber med skal bli digitale mestere og styrke sin posisjon i markedet. Derfor bruker vi teknologi, kompetanse og erfaring til å utvikle og effektivisere operasjonene til selskapene vi jobber med.

 

Relaterte artikler