Skylagring – Hvorfor er det riktig for din bedrift?
Skyløsning Skylagring 25.11.2020

Skylagring – Hvorfor er det riktig for din bedrift?

Det er forretningsmodellen som skiller skytjenester for bedrifter fra mer tradisjonell tjenesteutsetting. Med datalagring i skyen betaler du kun for den kapasiteten du bruker. Målet for IT-leverandørene er å tilby kostnadseffektive, sikre og skalerbare IT-tjenester til dine kunder.

Skytjenester for bedrifter omfatter alt fra dataprosessering og datalagring i skyen til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene er laget for dynamisk skalering, noe som gjør at datakraft kan tilpasses kapasitetsbehov, og kunden betaler for det en bruker.

Les også: Skytjenester og skybasert lagring - Hva er det?

Din bedrift bruker trolig allerede en form for skytjeneste som for eksempel e-post eller datalagring gjennom smarttelefonen. Kjente skytjenester for lagring er OneDrive, iCloud, Dropbox og lignende hvor du får tilgang til filer og dokumenter når du er koblet til internett.

Hva kjennetegner skytjenester og datalagring i skyen?

 1. Behovsbasert: Skytjenester leveres etter hvert som du har bruk for dem. De kan anskaffes raskt og du får mulighet til betjene deg selv på nett når du har behov for økt kapasitet, uten at du trenger å involvere din tjenesteleverandør

 2. Levert over nett: Tjenestene er tilgjengelige over nettet, og du kan ofte benytte tjenesten på ulike typer klienter som for eksempel mobiltelefoner, nettbrett og PC-er.

 3. Delte ressurser: Tjenesteleverandøren fordeler ressursene dynamisk og tilpasser kapasiteten til hver enkelt bedrift etter hvert som deres behov utvikler seg. 

 4. Umiddelbar fleksibilitet: Du kan skalere opp eller ned de skytjenestene din bedrift har behov for, slik at ressursene i praksis oppleves som uendelige.

 5. Betaling etter bruk: Ressursbruken blir målt, kontrollert og rapportert, og er gjennomsiktig for både deg og leverandøren av tjenesten.


Les også: Derfor bør du velge en norsk skytjeneste fremfor eget datasenter

 

Hva kan skytjenester gjøre for din bedrift?

I regjeringens nasjonale skystrategi nevnes de viktigste fordelene ved bruk av skytjenester:

 • økonomi
 • skalering
 • sikkerhet
 • energieffektivitet
 • fleksibilitet
 • innovasjon

Last ned guide: Hvordan få oversikt over virksomhetens IT-miljø og identifisere nye vekstmuligheter


Flere økonomiske fordeler

Fordi en skytjeneste ikke krever lokal infrastruktur, blir både investeringer og kostnader til IT-drift påvirket. Skytjenester kan også gi reduserte kostnader til oppdateringer, administrasjon av programvarelisenser og lignende. Prismodellen for skytjenester, med måling av og betaling for bruk, gjør at kostnadene for hver tjeneste blir transparente.

Merk at ikke alle bedrifter oppnår kostnadsbesparelser ved å bruke skytjenester. Dette gjelder spesielt om bedriften har spesielle behov som ikke kan leveres som en standardløsning, eller om skytjenesten skal gå inn i en komplisert arkitektur med mye integrasjon mot eksisterende systemer.

 

Bedre muligheter for skalering

Skytjenester har nærmest ubegrenset kapasitet for databehandling og -lagring. Ressursene i nettskyen allokeres til virksomhetene bare når det er bruk for dem. Dette gjør at virksomheter ikke behøver å bekymre seg for «gå tom for kapasitet».

 

Bransjens beste sikkerhetsløsninger

Bruk av skylagring og skytjenester levert av en IT-leverandør kan gi økt sikkerhet fordi leverandøren ofte har mer spesialisert kompetanse og bedre tilgjengelighet på IT-ressurser enn kunden. Dette gjelder ikke minst fysisk sikring av lokalene der maskinvaren er plassert. Store datasentre har som regel omfattende sikringstiltak, og det er strenge restriksjoner på hvem som får komme inn i anleggene. Leverandørene skifter ut maskinvare og oppgraderer programvare regelmessig. Våre datasentre i Green Mountain er sertifisert til TIER III-nivå.

Når programvare leveres som en skytjeneste, betyr det som oftest at kunden får en standardisert løsning fra leverandøren, og alle kunder får sikkerhetsoppdateringer og andre programvareoppdateringer samtidig. Det vil for mange være en økt sikkerhet, fordi de selv mangler manglet gode rutiner for dette. 

Gjennom å tilby sikkerhetskopiering og lagring av data på flere steder (redundans) og automatisk overføring til en ny lokasjon dersom noe går galt på primærlokasjonen, får våre kunder økt sikkerhet. Ved kjøp av tjenester kan en selv velge hvilken type sikkerhet en ønsker og tilpasse dette ens eget behov. Ulike typer data har ulike behov for sikring.

Les også: Slik ivaretar Advania din sikkerhet når hele forretningen er i skyen

Mer energieffektivitet

Leverandører av skytjenester for bedrifter kan dele maskinvareressursene på en stor mengde kunder. Dette gir mer effektiv energibruk enn om alle kundene skulle hatt egne datasentre med egen maskinvare, kjøling med mer.

 

Moderne fleksibilitet for alle ansatte

Skytjenester gjør det lettere å legge til rette for at tjenestene kan brukes fra flere steder og ulike typer klienter (PC, nettbrett, mobil). Når flere og flere kjøper skytjenester, vil dette påvirke hva slags kompetanse bedriftene trenger lokalt. Det kan gi redusert kompetanse på enkelte områder, samtidig som bedriften kan frigjøre viktig kompetanse fra rutineoppgaver, slik at en kan bruke mer energi internt på strategisk planlegging og tjenesteutvikling.

 

Økte muligheter for innovasjon

Bruk av skytjenester kan redusere investeringene som trengs for å sette opp en ny virksomhet. Fordi en ikke behøver å gjøre store investeringer i maskinvare og infrastruktur eller programvarelisenser, blir behovet for startkapital redusert.                 

Av samme grunn kan skytjenester gjøre det enklere for bedrifter å sette opp plattformer for utvikling og innovasjon, slik som testmiljø eller pilotprosjekt. Dette kan senke terskelen for å prøve ut nye løsninger, både internt og mot kunder.

Ved å bruke skylagring og -tjenester via en IT-leverandør vil du bidra til å gjøre bedriften din mer konkurransedyktig. Du kan oppnå reduserte kostnader, du vil alltid være beskyttet av høy kompetanse og oppdatert teknologi, og du får tilgang til en ekspertise som gjør at du vil ha mer tid til å fokusere på å videreutvikle bedriften din og innovere mer.


Ved å bruke tjenester fra for eksempel Advania, vil du kunne få tilgang til følgende:

 • Microsoft 365 som vil være tilgjengelig overalt, og du vil ha mulighet til å lagre dokumenter fra norske datasentre.
 • Microsoft Azure: Du vil få tilgang til virtuelle servere, lagring og andre komponenter. Her er det mulighet for å bygge en komplett IT-løsning med lagring fra Norske datasentre.
 • Client as a Service: Få alle bedriftens applikasjoner ferdig installert og driftet på din laptop.

Dette er bare noen eksempler på hva skylagring og -tjenester er og hva det kan gjøre for din bedrift. Vi lever i en verden som i dag er basert på moderne teknologi i hurtig vekst. Alle bruker internett, noe som gjør det til en fiendtlig omgivelse som ofte er utsatt for angrep. Derfor bør du velge å samarbeide med noen som alltid vil tilby deg den mest oppdaterte teknologien for at din bedrift skal være best mulig beskyttet mot mulige angrep som kan skade data og informasjon som er viktig for din bedrift.

 

Hvordan kan Advania hjelpe deg med skylagring og -tjenester?

Vi tilbyr markedets mest moderne plattform for skytjenester, vi er en dedikert Microsoft Partner, og vi sikrer at du alltid har den beste løsningen for dine behov. Vi kan tilby skytjenester som gir din virksomhet muligheten til å ligge et hestehode foran konkurrentene. Våre konsulenter og rådgivere kan også gi dere råd  om veien til skyen, og om digitalisering og sikkerhet.

 

New call-to-action

Ofte stilte spørsmål:

Hva er skylagring?

Skylagring er en måte å lagre digital informasjon på. Informasjonen lagres trygt i eksterne datasentre og er tilgjengelige for deg via internett. Med datalagring i skyen betaler du kun for den kapasiteten du bruker.

Hva kjennetegner skytjenester og datalagring i skyen?

Det som kjennetegner skytjenester og datalagring i skyen er at det er behovsbasert, leveres over internett, gir umiddelbar fleksibilitet, muligheten til å dele på ressurser og mulighet til å kun betale for det du bruker.

Hva kan skytjenester gjøre for min bedrift?

Skytjenester kan gi din bedrift bedre økonomi, rask skalering, økt sikkerhet, mer fleksibilitet og økt innovasjonstakt.

Hva gjør en leverandør av skytjenester?

En IT-leverandør som leverer skytjenester, sikrer blant annet at du har tilgang på den kapasiteten du trenger når du trenger den og tilbyr deg de aller beste sikkerhetsløsningene markedet har å tilby.

Burde jeg investere i skytjenester for min bedrift?

Mange bedrifter har mye å tjene på å investere i skytjenester. Mer fleksibilitet, bedre økonomi og økt sikkerhet er bare noen av argumentene for å bruke mulighetene som finnes i skyen.