Moderne IT-løsninger Skytjenester 11.12.2020

IT-drift i skyen for din virksomhet

Vet du hva som egentlig skiller IT-drift i skyen fra tradisjonell IT-drift? Les om hvilke 5 krav en tjeneste må ha for å være en skyløsning.

Stadig flere virksomheter går over til et IT-miljø som er helt eller delvis driftet i skyen, men hvilke endringer bringer egentlig dette for virksomheten og alle brukerne? Vi forteller deg hva som skiller skyløsninger fra tradisjonell IT-drift.

For at en tjeneste skal defineres som skybasert, må den oppfylle disse kravene:

  1. Selvbetjening for brukerne
  2. Tilgang til nettverk
  3. Delte dataressurser
  4. Rask skalerbarhet
  5. Målbarhet

1. Selvbetjening for brukerne

Dersom en virksomhet drifter sitt IT-miljø i skyen får brukerne mulighet til selv å kunne bestille tjenester som for eksempel servertid eller nettverkslagring. Dersom skyløsningen skal fungere optimalt må disse tjenestene også kunne opprettes, endres og avsluttes uten menneskelig innblanding.

 

2. Tilgang over nettverk

En skyløsning må også være tilgjengelig over nettverk og fra ulike standardenheter som for eksempel mobiltelefoner, lesebrett, bærbare datamaskiner og arbeidsstasjoner.

 

3. Delte dataressurser

Leverandørens dataressurser, som for eksempel lagring, regnekapasitet, minne og båndbredde, må være samlet for å kunne bli levert til flere kunder i det som ofte blir kalt en «multi-tenant»-modell. Dette betyr at dataressursene må kunne fordeles helt dynamisk mellom disse forskjellige kundene uten at de påvirker eller vet om hverandre. Kundene er selvbetjente og styrer selv hvor mye dataressurser de trenger.

 

4. Rask skalerbarhet

Dataressursene skal kunne bestilles og avbestilles – i enkelte tilfeller automatisk – for raskt å kunne skalere tjenesten både opp og ned ut fra behov. Disse ressursene kan disponeres i hvilken som helst mengde når som helst og oppleves ofte som ubegrensede.

 

5. Målbarhet

Bruken av en tjeneste skal ha en egnet måleverdi – for eksempel «per time en ressurs brukes», «per gang en tjeneste brukes» eller «per lesning/skriving til disk».

IT-drift i skyen vs. tradisjonell IT-drift

Det som hovedsakelig skiller en skyløsning fra måten mange tradisjonelt har levert applikasjoner på, er at de tradisjonelle applikasjonene ikke er like skalerbare og elastiske, for eksempel når det gjelder oppretting av flere brukere eller økt belastning. 

De tradisjonelle applikasjonene er normalt bygd for å bli kjørt på for eksempel en applikasjonsserver og en databaseserver. Disse to serverne må håndteres sammen, slik at en endring på den ene nesten garantert vil føre til at man må gjøre noe på den andre også. I tillegg er det tett forbindelse både mellom serverne og applikasjonen.

Et annet aspekt ved tradisjonell IT-drift er at applikasjonene ofte har et bruksmønster der de sjelden brukes hardt. Det er for eksempel vanlig at slike serverløsninger kun brukes to dager i måneden, gjerne rundt månedsskiftet, da det kjøres ut mange rapporter i systemet.

På grunn av at dette krever manuelt arbeid for å skalere opp serveren, for eksempel ved å legge til flere prosessorer eller mer minne, pleier man heller å sette opp serverne slik at de takler den maksbelastningen man tror systemet vil få.

 

då&nu.jpg

 

Mange tradisjonelle systemer er derfor tildelt mye mer ressurser enn de trenger. Dessuten er disse ressursene tilgjengelige 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Det vil si at det er ganske mye ressurser som er «fastlåst» i systemet, men som stort sett bare brukes ved månedsskiftet. Dette innebærer at virksomheter betaler for uutnyttede ressurser.

Kjernen i dette er at visse applikasjoner er bygd for å håndtere fordelene med skyløsninger. Disse bør derfor være plassert på en skytjenesteplattform. De applikasjonene som ikke er bygd for IT-drift i skyen, bør i stedet legges i et tradisjonelt IT-miljø.

1957: Det trengs 13 personer for å levere en datamaskin. 
2016: En person holder 13 datamaskiner i én hånd.

Lær hvordan du gjennomfører din skyreise med vår guide

Men er det forskjell på on-prem og tradisjonell IT-drift også?

Et on-prem-miljø er ikke nødvendigvis det samme som tradisjonell IT-drift. Det er for eksempel mulig flytte ditt tradisjonelle IT-miljø og til et eksternt datasenter. Da er det fortsatt snakk om «tradisjonell IT-drift» selv om den ikke ligger i eget datasenter.

Det finnes de som mener at et IT-miljø defineres som skybasert dersom det flyttes til et eksternt datasenter som for eksempel Amazon, men en i praksis vil virksomheten da fortsette bruke det gamle IT-miljøet. De virtuelle serverne for en applikasjon endrer ikke størrelse eller antall selv om det blir flyttet til et eksternt datasenter. Det vil fremdeles være snakk om en tradisjonell infrastruktur med tradisjonell driftsmåte.

Problemet med å bruke on-prem som beskrivelse for tradisjonell IT-drift er at begrepet on-prem beskriver et fysisk sted, mens tradisjonell IT-drift og IT-drift i skyen beskriver to ulike tekniske plattformer. Vi må altså dele opp begrepene på en annen måte. Selv om løsningen kjøres i egne datasentre, er det ikke nødvendigvis snakk om tradisjonell drift. En løsning er heller ikke nødvendigvis en skyløsning selv om den kjøres via et eksternt datasenter.

Les mer: Fordeler og ulemper med skytjenester

 

Oppsummering

Her har vi tatt opp hvordan det er vanlig å kan definere begrepet skyløsninger. Vi har også sett på forskjeller mellom IT-drift i skyen og tradisjonell infrastruktur. Dersom du vurderer å ta i bruk skyløsninger i din virksomhet, bør du først og fremst se nærmere på virksomhetens behov ved blant annet å stille deg følgende spørsmål.

  • Hva ville ha vært konsekvensene av at dere fikk tilgang til applikasjoner og data fra hvilken som helst enhet og hvor som helst? Ville dette ha gitt noen raske gevinster?
  • Vil systemeiere/applikasjonsutviklere ha nytte av noen av de funksjonene som definerer skytjenester, i sine systemer/applikasjoner?

Ønsker du å diskutere hvordan et slikt arbeid kan legges opp? Kontakt oss gjerne.

 


Ofte stilte spørsmål:

Hva skiller IT-drift i skyen fra tradisjonell IT-drift?

IT-drift i skyen gir bedre tilgang til applikasjoner, delte dataressurser, rask skalerbarhet og bedre målbarhet. Det gir også mer selvbetjening for brukerne.

Er tradisjonell IT-drift det samme som et on-prem-miljø?

Nei, det er ikke det samme. Et tradisjonelt IT-miljø kan flyttes til et eksternt datasenter og dermed ikke lenger defineres som on-prem, men allikevel oppleves som tradisjonelt sammenlignet med en moderne skyløsning.

Hva er fordelene med skyløsninger?

Fordelene med skyløsinger er blant annet bedre skalerbarhet, mer elastisitet, bedre tilgang til applikasjoner via nettverk, muligheten til å dele dataressurser og bedre målbarhet.

Burde jeg gå over til IT-drift i skyen?

IT-drift i skyen og bruk av moderne skyløsninger gir deg store fordeler. Før du bestemmer deg for å flytte IT-driften til skyen, må du vurdere virksomhetens behov og målsettinger. Først da vil du få optimalt utbytte av dine skyinvesteringer.

Hva betyr det at IT-drift i skyen er skalerbar?

En skalerbar skyløsning sikrer at du ikke betaler for mer kapasitet enn du har behov for. IT-drift i skyen er fleksibel og kan skaleres opp eller ned avhengig av hvor mye kapasitet du til enhver tid trenger. Du kan raskt gå fra 100 brukere til 1000 brukere ved behov, og du kan raskt gå ned i antall brukere og forbruk dersom du opplever en midlertidig nedgang i behov.

Relaterte artikler