Konsulent vs. rådgiver – Hva er egentlig forskjellen?
Teknologipartner Konsulent 28.04.2023

Konsulent vs. rådgiver – Hva er egentlig forskjellen?

Det er ikke lett å holde styr på når du skal bruke begrepene konsulent eller rådgiver, og det er forståelig. De er veldig like og det er lett å gå i surr. Vi gir deg definisjonen på begge og forteller deg hvordan de ligner og på hvilke områder de er ulike.

Både konsulenter og rådgivere kan jobbe med mange av de samme oppgavene, men det kan være noen forskjeller i omfang og tilnærming. Begge kan tilby råd og veiledning til bedrifter, men det er også viktig å merke seg at bruken av disse begrepene kan variere avhengig av kontekst og bransje.

 

Last ned sjekkliste: Slik velger du riktig teknologipartner

 

Hva er en konsulent?

Begrepet “konsulent” brukes ofte om en person som er ekspert innen sitt fagfelt. De tilbyr faglig ekspertise og spesialisert kunnskap til en organisasjon eller en person. Det er vanlig at konsulenter blir engasjert for å hjelpe til med å løse et spesifikt problem eller oppgave  eller delta i prosjekter. 

En konsulent engasjeres for å hjelpe til med det en bedrift opplever som sin hovedutfordring og kommer med anbefalinger og forslag til løsninger basert på sin kunnskap og ekspertise innen feltet.

Det finnes konsulenter innen nesten alle bransjer og områder, for eksempel forretningsutvikling, markedsføring, IT og finans, ledelse og HR. I Advania har vi for eksempel over 120 konsulenter som jobber med digitale endringsprosesser

Arbeidsoppgavene kan variere, men de går gjerne ut på å analysere og evaluere problemstillingen og identifisere problemområder for kunden. Når dette er gjort kan konsulenten starte implementering av de strategiene og løsningene hen mener er best egnet. Arbeidet kan også innebære å sikre at løsningene blir vedlikeholdt ved å gi støtte og opplæring til organisasjonens ansatte.

Hva er en rådgiver?

Begrepet “rådgiver” kan brukes om en person som hjelper en bedrift med å takle utfordringer og realisere mål innen et bestemt område. Rådgiverens oppgave kan for eksempel være å hjelpe bedriften med å nå målene sine, utvikle strategier for å takle utfordringer på best mulig måte, gi innsikt i egne valg og konsekvenser av disse eller være til stede for å kunne gi veiledning og støtte. Rådgivere jobber i en rekke forskjellige yrker, for eksempel innen helse, utdanning, karriereveiledning, finans og jus.

Hva er likheten mellom en konsulent og en rådgiver?

En konsulent og en rådgiver gjør mange av de samme tingene og det er mange likheter mellom de to rollene. De er begge ansatt på begrenset tid for å hjelpe en bedrift med de utfordringene de står overfor. Begge rollene finnes også innen et bredt spekter av yrker og bransjer, og for både konsulenter og rådgivere er det viktig å ha gode kommunikasjonsferdigheter. Grunnen til det er at det er viktig for dem å kunne bygge tillit og gode relasjoner med kundene sine.


Både konsulenter og rådgivere har som mål å imøtekomme kundens behov og må derfor bruke sine kommunikasjonsevner for å best forstå hva det er de ønsker, og kunne formidle de løsningene de mener er passende for kunden på en klar og forståelig måte. 


Den viktigste oppgaven de begge har er evnen til å kunne stille som en ressurs som er utenforstående og derfor kunne se med et objektivt perspektiv på hva som trengs å gjøres. Både konsulenter og rådgivere ønsker at kundene skal lykkes og oppnå suksessen og veksten de selv ønsker, uansett hva målene er.


Les også: Fordelen med å jobbe med en konsulent når du skal digitalisere bedriften

Så hva er egentlig forskjellen på de to rollene?

Rollene er veldig like, men det er også noen forskjeller. Selv om både konsulenter og rådgivere typisk er ansatt for en kortere periode, er denne tiden gjerne noe lengre for en rådgiver. Dette er fordi de skal kunne være tilgjengelige som en ressurs for å hjelpe til med pågående utfordringer. De sitter kanskje ikke på samme graden av spesialisert kunnskap og ekspertise som en konsulent, men kan bistå på et bredere spekter av emner. Dette er den største forskjellen på en rådgiver og en konsulent.

En rådgiver kan med andre ord ofte sammenlignes med en mentor grunnet sin kunnskap om flere emner, mens konsulenter gjerne er spesialister innen et smalere område. Og mens en konsulent gjerne blir ansatt for å håndtere konkrete problemer og levere konkrete løsninger, engasjeres en rådgiver gjerne for å hjelpe bedriften med å få en bedre forståelse for sin virksomhet og øke kapasiteten til å takle problemer og utfordringer på en langsiktig måte.

Har du tilgang på riktig kompetanse?

Har du vurdert å engasjere en konsulent eller rådgiver? Samfunnet blir stadig mer spesialisert. Det fører til at mange bedrifter har mer behov for å koble på eksterne ressurser når de skal utføre oppgaver som ikke er en del av kjernevirksomheten.

Vi har laget en guide for deg som er på utkikk etter en ny teknologipartner. I guiden kan du lese mer om hvordan du tar riktig valg.

slik velger du riktig teknologipartner