<img height="1" width="1" style="display:none" src=" https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bærekraft 14.06.2024

Sirkulær IT: Hva betyr det egentlig?

Det kan være forvirrende med alle konseptene rundt bærekraft i IT-bransjen. Vi forklarer hva sirkulær IT er, og hvordan det kan bidra til en mer bærekraftig fremtid for IT-produkter og tjenester.

Hva er sirkulær IT? 

Sirkulær IT, sirkulær økonomi, livssyklushåndtering - hvordan handle og drifte sirkulært? Mange ord for samme sak - At noe er sirkulært betyr at verdien av noe går i sirkel. Det handler om å skape en verdikjede der produkter og ressurser holdes i live så lenge som mulig.  

Hva betyr livssyklushåndtering?

Ved å tenke mer sirkulært i stedet for lineært, kan vi komme et godt stykke på vei. Som et eksempel kan vi ta livssyklusen til en datamaskin. En god start er å ta ansvar for og administrere datamaskiner fra bestilling til avvikling. Ved å tilby smarte tilpassede tjenester kan vi få utstyret til å leve lenger. 

I naturen kan en sjøstjerne få en ny arm til å vokse hvis den gamle går tapt. Vi har ennå ikke lært datamaskinene våre dette trikset, men vi kan hjelpe deg med å erstatte en ødelagt del på datamaskinen din med en ny.

Her er en forklaring på fem av de viktigste begrepene innen sirkulær IT:

Disse fem begrepene er sentrale for å forstå hvordan IT-bransjen kan bevege seg mot mer bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

 1. Sirkulær økonomi
  En økonomisk modell som fokuserer på å minimere avfall og maksimere gjenbruk av ressurser. Innen IT innebærer dette å produsere produkter som er lette å reparere, oppgradere og resirkulere for å forlenge levetiden og redusere miljøpåvirkningen.

 2. Gjenbruk
  Prosessen med å bruke et produkt igjen for dets opprinnelige formål. I IT-sektoren kan dette bety å selge eller gi bort brukte datamaskiner, mobiltelefoner og annet utstyr for å gi dem nytt liv i stedet for å kaste dem.

 3. Oppgradering
  Å forbedre eller modernisere eksisterende IT-utstyr for å forlenge levetiden. Dette kan inkludere å installere mer minne, oppgradere harddisker, eller bytte ut gamle komponenter med nye og mer effektive.

 4. Resirkulering
  Å bryte ned gamle IT-enheter for å gjenbruke materialene i nye produkter. Dette innebærer å hente ut verdifulle metaller, plast og andre materialer fra elektronisk avfall (e-avfall) og bruke dem på nytt i produksjonen av nye enheter.

 5. Livssyklusanalyse (LCA)
  En metode for å vurdere miljøpåvirkningen av et produkt gjennom hele livssyklusen, fra råvareuttak til avfallshåndtering. For IT-produkter hjelper LCA med å identifisere hvor i produktets livssyklus man kan gjøre forbedringer for å redusere miljøpåvirkningen.

Hvordan kan du skape en mer bærekraftig arbeidsplass?

Vi har ennå ikke knekt koden for hvordan vi skal få datamaskinene til å reprodusere nye datamaskiner og skape en ekte syklus. Men vi jobber sammen med deg for å sikre at de kan få et så langt og godt liv som mulig!  

For å oppnå bærekraftig IT kan bedrifter fokusere på energieffektivisering, ansvarlig innkjøp og riktig håndtering av elektronisk avfall. Les mer om hvordan bedrifter kan oppnå mer bærekraftig IT her

Hvordan jobber Advania med bærekraft? 

Verden er full av feilinformasjon, og derfor brenner vi i Advania for faktabasert bærekraft. Vi jobber for å levere produkter og tjenester til våre kunder som gir lavere utslipp og energibruk, og som er mer etiske og transparente.

Advania har startet byggingen av et senter dedikert til sirkulær forvaltning av IT-utstyr i Enköping, Sverige. Senteret, eller "drømmehuset", vil ha kapasitet til å gjenoppta én million enheter hvert år og er planlagt å stå ferdig i januar 2025. Målet er å forlenge livssyklusen til IT-utstyr og redusere behovet for ny produksjon, samtidig som avfallsmaterialer håndteres på en bærekraftig måte. Prosjektet er et løfte om en mer bærekraftig fremtid og viser Advanias forpliktelse til ansvarlig forretningspraksis i IT-sektoren. 

 Les mer om bærekraft i Advania her. 
På utkikk etter ny IT-leverandør?

Vi hjelper deg hele veien, fra å finne den riktige løsningen basert på de spesifikke forutsetningene for din virksomhet til å implementere selve løsningen i virksomheten.

 

 

Relaterte artikler

Bærekraft
14.06.2024

Hva er ESG og ESG-rapportering?

ESG, som står for Environmental, Social, and Governance, er blitt en sentral del av bærekraftig virksomhetsstyring. ESG-rapportering handler om å måle og kommunisere bedriftens prestasjoner innen miljø, sosiale forhold og...

Bærekraft
05.06.2024

Hvordan oppnå bærekraftig IT?

I en verden hvor IT og elektronisk avfall ikke er bærekraftig, - hvordan kan bedrifter bidra til en bærekraftig IT-drift? Bærekraftig IT handler om å redusere miljøpåvirkningen, og sammen med sirkulær IT sørge for at...