Digital forretningsutvikling 04.04.2022

4 trender for digital forretningsutvikling

Digital forretningsutvikling er ikke lenger en trend, men en nødvendighet for at bedriften skal kunne effektivisere interne operasjoner og levere den beste kundeopplevelsen.

Digital forretningsutvikling er en nødvendighet for at virksomheter skal kunne effektivisere interne operasjoner og levere den beste kundeopplevelsen. Men hvordan sørger du for at den digitale transformasjonen blir vellykket?

Digital forretningsutvikling er i dag på agendaen til de aller fleste selskaper. Ifølge Gartners har toppledere og konsernsjefer fokus på å finne bedre metoder for å kunne drive vekst i virksomheten. Teknologisk forbedring og utvikling av nye strategier nevnes som noen av de største prioritetene.

Men hvordan kan du drive virksomhetens digitale forretningsutvikling fremover?

 

Hva er digital forretningsutvikling?

Digital forretningsutvikling handler om å bruke teknologiske hjelpemidler, verktøy og systemer til å drive virksomheten mot lønnsom vekst og økt konkurransekraft. Det kan innebære alt fra å utvikle nye forretningsmodeller, å etablere samarbeid med andre bedrifter eller å utforske nye markeder. Det er mange måter å gjøre dette på, men i denne artikkelen ønsker vi å trekke frem det vi anser som de fire viktigste trendene for digital forretningsutvikling.

  1. Muligheter for forretningsutvikling i skyen
  2. Integrasjon mellom digitale løsninger
  3. Bruk av teknologipartnere til rådgivning
  4. Økt fokus på sikkerhet

Dersom du har kontroll på og oversikt over disse fire områdene er du godt på vei mot å lykkes med digital forretningsutvikling i din virksomhet.

1) Skap muligheter for forretningsutvikling i skyen

Stadig flere selskaper oppdager at det beste alternativet ikke alltid er å investere alt i en privat sky, en offentlig sky eller et datasenter – men heller å investere i en kombinasjon av dette.

Som følge av denne trenden har begrepet «hybrid sky» vokst frem. Hybrid sky er et miljø som kombinerer private og offentlige skyer ved å tillate at data og programmer deles mellom dem.

På denne måten kan selskaper enklere bygge på eksisterende systemer og løsninger som brukes til kjerneoperasjoner med moderne løsninger, og dermed skape nye forretningsmuligheter.

Disse hybride skyene omtales ofte som «det beste fra begge verdener», fordi de kombinerer lokal infrastruktur, eller private skyer, med offentlige skyer. På denne måten kan din virksomhet dra nytte av fordelene ved begge løsninger.

Så hvilke konkrete fordeler får du dersom du investerer i en hybrid skyløsning?

  • Du betaler kun for ekstra databehandlingskraft når du faktisk trenger det. Ettersom du har muligheten til å skalere til den offentlige skyen, betaler du bare for ekstra databehandlingskrefter når det behøves.
  • Du får bedre kontroll over dataen. Din virksomhet kan opprettholde en privat infrastruktur for mer sensitive ressurser.
  • Du kan overføre virksomhetens data til skyen gradvis og i ditt eget tempo og fase inn arbeidsbelastninger over tid.
  • Du får større fleksibilitet og muligheten til å benytte deg av ekstra ressurser i den offentlige skyen når du trenger det. 

2) Legge til rette for bedre integrasjon mellom digitale løsninger

Denne trenden er todelt: Integrasjon er ofte en nøkkelkomponent i arbeidet med å digitalisere forretningsutviklingen og legge til rette for innovasjon og verdiskapning. Samtidig som etterspørselen etter skytjenester vokser, vokser også behovet for gode integrasjonsløsninger. Men teknologi alene vil ikke kunne drive virksomheten fremover.

Fortsatt mislykkes rundt 70 % av større endringstiltak - ikke bare digitale - så hvordan kan du sikre at den digitale transformasjonen i virksomheten ikke blir et mislykket prosjekt?

Koordinert innsats på tvers av virksomheten for å kunne levere konsistent, delt planlegging og en felles datamodell, er essensielt for å kunne drive virksomheten fremover og skape bedre resultater. Digitaliseringen må med andre ord bli et samarbeid på tvers av avdelinger og inkludere alle i virksomheten – spesielt toppledelsen.

 

 

3) Bruk av teknologipartnere til rådgivning

Digitalisering av virksomheten og forretningsmodellen er ikke noe som kan gjøres i løpet av et par dager eller ved hjelp av et par personer i bedriften. For å kunne lykkes med forretningsutvikling og digitalisering er det helt avgjørende at du har tilgang på både riktig kompetanse og riktig kapasitet.

Mange virksomheter leier derfor inn hjelp fra eksterne IT-leverandører som fungerer som rådgivere. Dette gjør det enklere for virksomheten å utnytte dagens løsninger og møte morgendagens utfordringer.

Ifølge en rapport laget av Microsoft og Quarts, er et av suksesskriteriene for digital transformasjon å være i stand til å identifisere og definere hvilke ferdigheter virksomheten må ha in-house og hva som kan outsources. Tjenesteutsetting av deler av IT-driften har vært vanlig i mange år allerede, men stadig flere virksomheter ser også verdien i å bruke disse IT-leverandørene som rådgivere og prosjektledere for sine digitaliseringsprosjekter.

Slike rådgivere kan leies inn for kortere perioder eller lengre prosjekter, og har som regel fokus på å gi gode råd som både er konkrete og gjennomførbare for den spesifikke virksomheten.

 

4) Økt fokus på sikkerhet

Økt fokus på sikkerhet vil være kritisk i mange år fremover. Med stadig større mengder data tilgjengelig på nettet, blir bedre sikkerhet en viktig nøkkel i arbeidet både forretningsutvikling og digitalisering. Mange virksomheter sliter med å få en oversikt over alle sikkerhetsutfordringer og hvordan de kan gå frem for å beskytte seg selv og sin data.

Accenture har snakket med 1 400 toppledere om blant annet hvordan de prioriterer sikkerhet i nye virksomhetsinitiativer og hvorvidt deres sikkerhetsplaner adresserer fremtidige forretningsbehov.

I rapporten kommer det frem at 38 % av virksomhetene inkluderer sikkerhetssjefene i alle diskusjoner om nye forretningsmuligheter på et tidlig stadium i prosessen. I tillegg sier én av to CISOs at deres ansvarsområder vokser raskere enn deres evne til å adressere dem.

Én av løsningene på sikkerhetsutfordringene i virksomheten som trekkes frem i rapporten er å samarbeide med partnere, leverandører og andre tredjeparter for å dele kunnskap, produkter og tjenester for IT-sikkerhet.

En stadig mer fremtredende trend er at virksomheter outsourcer hele sikkerhetsarbeidet til en leverandør som kan ta seg av blant annet risikovurderinger, sikkerhet i skytjenester, sårbarhetstester og sikkerhetsarkitektur. 

En trend som ikke er kommet like langt i utviklingen ennå, men som kan bli svært viktig noen år frem i tid, er Blockchain som en tjeneste for økt sikkerhet. Blockchain har de siste årene vært en av de mest omdiskuterte teknologiene.

Enkelt forklart er blockchain et nettverk av datamaskiner hvor alle medlemmer i nettverket sitter på en kopi av en felles, offentlig «reskontro», eller transaksjonsoversikt. Reskontroen er bygget som en kjede av blokker, hvor hver blokk inneholder en rekke transaksjoner som er blitt utført i et gitt tidsrom – derav navnet blockchain.

 

Vil du vite mer om digital forretningsutvikling?

Ønsker du å lære enda mer om hvordan du best kan sikre suksess med den digitale transformasjonen? Last ned vår sjekkliste som tar for seg sju steg for å drive virksomhetens digitale forretningsutvikling ved å klikke på knappen nedenfor.

 

 

Ofte stilte spørsmål:

 

Hva er digital forretningsutvikling?

Digital forretningsutvikling handler om å bruke teknologiske hjelpemidler, verktøy og systemer til å drive virksomheten mot lønnsom vekst og økt konkurransekraft.

Hvordan skaper jeg muligheter for forretningsutvikling i virksomheten?

For å skape muligheter for forretningsutvikling i din virksomhet må du ta i bruk de digitale og teknologiske løsningene som er tilgjengelge på markedet. Bruk av skyplattformer er et av flere eksempler på teknologi som bidrar til å drive forretningen fremover.

Bør jeg bruke teknologipartnere for å drive virksomhetens forretningsutvikling?

Ja, for de aller fleste virksomheter vil det lønne seg å bruke ekstene teknologipartnere og IT-leverandører for å videreutvikle og forbedre virksomheten.

Hvorfor er IT-sikkerhet en viktig faktor for lønnsom vekst og økt konkurransekraft?

Økt fokus på sikkerhet vil være kritisk i mange år fremover. Med stadig større mengder data tilgjengelig på nettet, blir bedre sikkerhet en viktig nøkkel i arbeidet både forretningsutvikling og digitalisering.

Hva er fordelen med å investere i digital forretningsutvikling nå?

Alle virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige i tiden som kommer må investere i digitale systemer og verktøy før eller senere. Jo tidligere du begynner denne transformasjonen, jo bedre stilt vil du være i fremtiden.

 

 

Relaterte artikler