Digitalisering 06.05.2021

5 grunner til å outsource driften av IT

I denne artikkelen viser vi deg 5 gode grunner til hvorfor din bedrift bør outsource driften av IT til en ekstern leverandør.


Det er mange gode grunner til at norske virksomheter outsourcer sin IT-drift til en erfaren IT-leverandør. Tjenesteutsetting av IT-drift sørger blant annet for at virksomheten til enhver tid har tilgang på nødvendig ekspertise, i tillegg til at det er kostnadsbesparende og etterlater mer tid til virksomhetens kjerneoppgaver.

Både IT-drift og IT-sikkerhet er fagområder i stadig utvikling ettersom ny teknologi blir tilgjengelig og arbeidslivet utvikler seg i takt med samfunnet og våre behov. Dermed kan det å drifte et sikkert og velfungerende IT-miljø være en utfordrende oppgave for en liten IT-avdeling.

 

Fem gode grunner til at du bør vurdere å tjenesteutsette IT-driften i din virksomhet

1. Få tilgang på utvidet ekspertise

Med mindre IT er bedriftens hovedfokus, vil ikke en intern driftsavdeling til enhver tid ha tilgang på de ressursene som kreves for at virksomhetens IT-miljø skal fungere godt nok uten at det koste mer enn det tjener dere.

Ved å outsource til en ekstern IT-leverandør får dere tilgang på spesifikk og alltid oppdatert ekspertise. En stor fordel med å velge å samarbeide med en ekstern leverandør er nettopp det at andre har valgt å gjøre det samme.  Med en stort antall kunder har IT-leverandøren mulighet til å hente erfaringer fra mange ulike situasjoner og bruke dette til å oppdage feil og trusler så raskt som mulig. Så fort et risikomoment oppdages hos én kunde, vil alle beskyttes.

2. Reduser kostnader og få oversikt

Det å drifte en egen IT-avdeling koster penger. Dersom selskapet vokser vil det være behov for flere ressurser, mer utstyr og flere tilganger. Viktige roller det kun er behov for en sjelden gang, må du likevel betale for å ansette noen med det formål, og betale dem hver måned.

Ved å outsource kan du holde deg til et fast beløp hver måned, og enkelt skalere oppover ved behov. Siden eksterne IT-leverandører har mange kunder, trenger ikke du å ta kostnadene for alt utstyret og menneskene som behøves.

3. Bedre tilgang til support

Med mindre du ønsker å betale både for ekstra nattarbeid og helgejobbing, er 24/7 support en ønskedrøm for alle med intern IT-avdeling. For at dette skal være mulig er du rett og slett nødt til å leie tjenestene til et større firma, som opererer i stor nok skala.

I tillegg vil kontrakten du tegner med et eksternt IT-selskap være mye enklere å forholde seg til. De står til ansvar for å sørge for at dine ansatte har den informasjonen, de tilgangene og det utstyret de har behov for.

4. Tilgang på ny teknologi

En intern IT-avdeling er det vanskelig og tidkrevende å alltid være oppdatert på den nyeste teknologien. På kort sikt vil det mest effektive og lønnsomme valget være å finne et system som fungerer og prøve å få mest mulig verdi ut av det.

For en profesjonell IT-leverandør er derimot den nyeste teknologien en viktig del av kjernevirksomheten. Dette betyr bedre beskyttelse for deg, gode råd om hva som finnes på markedet og mer effektivitet jevnt over.

Les om den nye skytjenesten Azure Stack.

5. Mer tid til kjerneoppgavene

Ikke bare moderne teknologi, men alle punktene over, bidrar til en mer produktiv arbeidsplass. Du får tilgang på bredere ekspertise, sparer penger, er bedre beskyttet mot trusler og bedre oppdatert på moderne teknologi.

Alt dette gjør at selskapet ditt kan fokusere på det som burde være deres kjerneoppgaver – slik det burde være.


Ofte stilte spørsmål:

Hva er outsourcing?

Å outsource IT-drift vil si at en virksomheten benytter seg av en profesjonell IT-leverandør for å drifte sine systemer. Det er mange måter å organisere dette på og hvilke tjenester som outsources avhenger av virksomhetens behov.

Hva er fordelene med å outsource IT-driften?

Du får tilgang til ekspertise, reduserte kostnader og mer oversikt, bedre tilgang til supporttjenester, tilgang på ny teknologi og mer tid til dine kjerneoppgaver.

Hvilke virksomheter tjener mest på å outsource sin IT-drift?

De virksomhetene som tjenester mest på å outsource sin IT-drift er de virksomheter som ikke har IT som sin kjerneoppgave og mindre virksomheter i SMB-markedet som ikke har ressurser til å ansette en stor IT-avdeling.

Hvilken IT-leverandør bør jeg velge for outsourcing av IT-drift?

Det er viktig at du velger en leverandør med lang erfaring. Det kan også være hensiktsmessig å velge en leverandør med mange kunder i din bransje fordi det sørger for at leverandøren kan hente erfaringer og bruke kunnskapen på tvers av virksomhetene de jobber med.

Hvordan går jeg frem for å velge riktig IT-leverandør?

Begynn med å kartlegge dine behov og undersøk flere IT-leverandører. Det kan også være hensiktsmessig å lese om eksisterende kunders erfaringer med IT-leverandøren.

 

Relaterte artikler