Hva er egentlig digitalisering?
Digitalisering Digital arbeidsplass 08.03.2021

Hva er egentlig digitalisering?

Vet du hva digitalisering egentlig er? Her kan du lese mer om hvorfor det handler om langt mer enn overgangen fra analoge, manuelle systemer til digitale løsninger.

«Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.»

Dette er Regjeringen.no sin definisjon av begrepet digitalisering. Digitalisering handler med andre ord om langt mer enn overgangen fra analoge, manuelle systemer til digitale løsninger. Når det er sagt er det imidlertid klart at overgangen til digitale løsninger i de aller fleste tilfeller også er nødvendig for at virksomheter skal kunne forenkle og forbedre sine arbeidsprosesser.

Men for å forstå hva digitalisering egentlig betyr må vi ta et steg tilbake og prøve å se det store bildet.

Hva er digitalisering?

I dag og i nærmeste fremtid vil digitalisering i stor grad handle om å sørge for at IT ikke bare skal være en støttefunksjon, men en del av enhver virksomhets DNA. Det innebærer at virksomheter som ønsker å være ledende innenfor sitt segment er nødt til å øke det digitale kompetansenivået internt. Det er også viktig at ikke bare IT-ansvarlig, men også selskapets toppledere, har forståelse for potensialet i den nye teknologien.

Digitalisering handler med andre ord ikke bare om å bytte ut det fysiske arkivet med lagring i skyen, eller om å gjøre arbeidsprosesser mer effektive. Digitalisering handler om å bruke IT og digitale løsninger til å videreutvikle virksomheten, legge til rette for vekst og samtidig sørge for god sikkerhet.

Les mer: Digitalisering som konkurransefortrinn.

 

 

Digitalisering er omstilling

Det er ikke til å komme utenom at digitalisering for så å si alle virksomheter også inkluderer en form for omstilling i større eller mindre grad. På regjeringen.no går man faktisk så langt som å si at digitalisering er omstilling, og at omstilling i de aller fleste tilfeller innebærer digitalisering. Men hva betyr dette egentlig?

Kort fortalt består digitalisering av at enten nye eller allerede eksisterende digitale løsninger blir brukt på nye måter og på en måte som fører til at forretninger og virksomheter må endre seg. De virksomhetene som lykkes med denne omstillingen, er de som tilpasser sin strategi slik at den er i tråd med endringen den nye teknologien påfører virksomheten. Og det før det er for sent.

I digitaliseringens tidsalder er det også viktig å ikke la fortiden ødelegge for fremtiden. Du må gi slipp på gamle metoder og allokere både penger og ressurser dit det vil være behov for dem i fremtiden. Det betyr imidlertid ikke at du må skrinlegge alle løsningen du allerede har. Bruk heller ny teknologi til å forbedre dem og fokuser på å bygge broer mellom eksisterende og nye løsninger.

 

Digitalisering er mer enn bare ny teknologi

Når det er sagt er det viktig å understreke at den største utfordringen ved digitalisering ikke har å gjøre med teknologien i seg selv. Utfordringer ligger ofte i det å få mennesker og hele organisasjoner til å tilpasse seg de nye løsningene. Teknologien er her eller kommer snart – enten du vil det eller ikke. Det er hvordan du og alle i din virksomhet forholder seg til endringen som er avgjørende for deres suksess.

Når du skal i gang med å digitalisere din virksomhet må du med andre ord begynne å jobbe med menneskene. Virksomheten kan ikke gjennomgå en vellykket digital omstilling uten endringsvilje hos både ledelse og ansatte. Derfor er det viktig at du sørger for at alle i din virksomhet er villige til å innarbeide nye rutiner og gi slipp på fortidens løsninger.

Dette har Grieg Seafood, en av verdens ledende selskaper på lakseoppdrett, jobbet mye med. I samarbeid med Advania har selskapet hatt en omfattende digital utvikling. Dette har de gjort for å forbedre sine metoder for datainnsamling og analyse, og for å kunne automatisere ledelsesinformasjon og myndighetsrapportering. Grieg Seafood står med dette overfor store endringer og jobber for å få alle med på endringsprosessen.

– Det hjelper lite å lage nye arbeidsprosesser dersom de som skal utføre oppgavene ikke inkluderes og gis riktig opplæring, understreker Trond Kathenes, CIO i Grieg Seafood.

Les mer: Økt lønnsomhet med digital forretningsutvikling.

 

Hva er en vellykket digitaliseringsprosess?

Alle virksomheter er forskjellige og har ulike behov. Derfor vil digitaliseringsprosessen også variere i varighet og omfang. Men det er likevel noen mål du bør sette deg for å bli en vellykket, digital virksomhet.

Som virksomhet bør du ha et mål om at

  • teknologi og forretning ansees som ett
  • teknologi primært er et verktøy for innovasjon
  • beslutninger tas basert på eksperimenter og data, ikke menneskelig intuisjon
  • dere har systemer som håndterer oppgaver som tidligere ble ansett som for store og komplekse
  • dere har systemer som kan løse de enkleste problemene først og utvikles fortløpende
  • organisasjonen og systemene utformes med utgangspunkt i kundenes behov

Denne punktlisten er inspirert av denne artikkelen på Magma.no.

 

 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er digitalisering?

Digitalisering handler om at nye eller allerede eksisterende digitale løsninger blir brukt på nye måter og på en måte som fører til at forretninger og virksomheter må endre seg. Digitalisering handler om å bruke IT og digitale løsninger til å videreutvikle virksomheten, legge til rette for vekst og samtidig sørge for god sikkerhet.

Hva betyr det å digitalisere bedriften?

Å digitalisere bedriften betyr å ta i bruk nye digitale løsninger på en måte som løfter virksomheten din til neste nivå og sikrer at du fortsetter å være konkurransedyktig. Du må gi slipp på gamle metoder og allokere både penger og ressurser dit det vil være behov for dem i fremtiden.

Hva er definisjonen av digitalisering?

Ifølge Regjeringen.no handler digitalisering om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Hvordan tar jeg i bruk digitale løsninger?

Før du tar i bruk digitale løsninger må du kartlegge hvilke behov din virksomhet har. Når det er gjort må dere undersøke hvordan dere kan endre måten dere jobber på slik at de digitale løsningene dere innfører bidrar til vekst og økt lønnsomhet. Virksomheten kan heller gjennomgå en vellykket digital omstilling uten endringsvilje hos både ledelse og ansatte.

Hvorfor burde jeg digitalisere bedriften?

Du burde digitalisere bedriften for å opprettholde din konkurransedyktighet i en stadig mer digital verden. Virksomhetene som ikke digitaliserer nå står i fare for å miste sin posisjon i markedet.

Relaterte artikler