<img height="1" width="1" style="display:none" src=" https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hvordan lykkes med AI i organisasjonen?
Kunstig intelligens 16.11.2023

Hvordan lykkes med AI i organisasjonen?

I dag er organisasjoner avhengige av innovative løsninger for å møte utfordringene de står overfor. Her er kunstig intelligens (AI) en gamechanger. Men hvordan kan du implementere og bruke AI på en sikker og forsvarlig måte?

Bekymringer rundt AI på arbeidsplassen 

Selv om bekymringer for at AI erstatter menneskelige jobber er vanlige, er virkeligheten mer nyansert. Microsofts undersøkelse av 31 000 personer i 31 land viste at selv om 49% uttrykte bekymringer for jobbsikkerheten, så hele 87% av selskapene på AI som en konkurransefordel. I undersøkelsen kom det også frem at frykten for utbrenthet var større enn frykten for AI, og at mange er villig til å ta i bruk denne teknologien. Dette indikerer en forskyvning mot AI som et komplementært verktøy som forbedrer, snarere enn erstatter, menneskelig innsats.

Hvordan benytte kunstig intelligens på en forsvarlig måte? 

Nøkkelen til å utnytte AI fullt ut ligger i ansvarlig implementering. Ved å integrere sikkerhetsprotokoller og retningslinjer i AI-implementeringen, kan organisasjoner ikke bare dra nytte av teknologiens potensial, men også bygge tillit hos kunder, ansatte og samfunnet som helhet. 

I denne sammenhengen har for eksempel Microsoft utviklet noen AI-prinsipper som vektlegger åpenhet, tillit, sikkerhet, personvern og inkludering. Hvis du integrerer Microsoft Copilot i organisasjonen, vil denne kunne hjelpe alle ansatte inne i Microsoft programmene med ulike oppgaver. Det som er viktig å nevne her, er at AI-assistenten vil kun få tilgang til det du gir den tilgang til. Du velger selv hva den skal få tilgang på av dokumenter og filer. Microsoft legger også vekt på å formidle at din data er din data, og at de ikke har tilgang på denne.

For å benytte AI på en forsvarlig måte er det viktig at organisasjoner gjør en ordentlig ryddejobb før de integrerer Copilot eller andre AI verktøy , slik at de vet hva som ligger tilgjengelig av informasjon og hvem som har tilgang på hva.

Inkluder medarbeidere i prosessen 

Det er avgjørende å involvere teamet ditt i AI-reisen. Forklar formålet og målene med å implementere AI, og vis frem fordelene. Ved å lære dere hvordan dere best mulig kan bruke AI, vil dere få mest mulig ut av ressursen. Bruk derfor tid på å lære de ansatte hvordan de kan bruke AI, og hvordan de kan stille gode spørsmål. Desto bedre formulerte spørsmålene er - jo bedre svar får du.

Fordeler med en AI-dreven organisasjon

  • Automatisering og effektivisering av rutiner, oppgaver og prosesser 
  • Bedre beslutningstaking basert på større mengder data 
  • Personlig tilpasning og bedre brukeropplevelser 
  • Forutsi trender, behov og kundeatferd
  • Redusere kostnadene 
  • Utvikle nye produkter som utnytter maskinlæring og automatisering
  • Chatbots og AI-drevne kundeserviceverktøy
  • Konkurransefortrinn

Hva du kan bruke kunstig intelligens til, strekker seg langt utover det mange forestiller seg. Fra automatisering av rutineoppgaver til hjelp i kompleks beslutningstaking, er AI et allsidig verktøy som kan drive effektivitet, innovasjon og gi en konkurransefordel. Begrensningene ligger ofte ikke i teknologien selv, men i hvordan vi velger å bruke den. 

Les mer om hvordan du kan jobbe mer effektivt med AI her.


La oss hjelpe dere med å lykkes! 

Det er fullt mulig å benytte AI i dag uten at det går utover sikkerheten. Men det trengs kompetanse og forståelse for hvordan man unngår fallgruvene. Derfor er det viktig med nøye forberedelser og vite hvordan du integrerer dette - dette kan vi hjelpe deg med! 

Advania tilbyr skreddersydde AI-løsninger basert på dine behov. Ut fra behovene dine bruker vi ulik teknologi, men felles er at løsningen er basert på data fra ditt eget miljø. Les mer om hvordan vi hjelper dere på AI-reisen her!

 

 

 

 

Relaterte artikler

Kunstig intelligens Hvordan bruke kunstig intelligens?
05.03.2024

Hvordan bruke kunstig intelligens?

I dag er kunstig intelligens en naturlig del av hverdagen vår. Du finner det i alt fra smarttelefoner, til selvkjørende biler og medisinske operasjoner. Mulighetene er mange, og utviklingen innen KI har akkurat startet....