Moderne IT-løsninger 03.12.2020

Smartere IT-strategi - Lag digital strategi for bedriften

En god IT-strategi kan skyte fart på den digitale forretningsutviklingen. Men hvordan jobber dere med dette i dag? Og hvordan kan den forbedres?

Din digitale strategi kan bidra til at virksomheten oppnår økt konkurransekraft i et marked i stadig utvikling. 

Å ta i bruk IT til forretningsutvikling krever at bedriftsledere forstår teknologiens muligheter. En god og gjennomarbeidet IT-strategi vil bidra til at alle drar i samme retning og at dere oppnår deres målsetting.

Les mer om dette og hvilke tiltak du bør satse på for å være rustet for fremtiden i denne artikkelen.

Det å etablere en IT-strategi er tett forbundet med digitalisering av virksomheten. I en definisjon fra Handelshøyskolen BIs senter for digitalisering heter det at digitalisering er transformasjonen fra IT som støttefunksjon til IT som en del av organisasjonens DNA. Det innebærer at foretaksmodell, organisasjon og prosesser bør være designet for å utnytte dagens og morgendagens teknologi. Her har IT-sjefer en viktig rolle, og spørsmålet om digitalisering og innovasjon bør være tema i ledermøtene.

Les også: 4 trender for digital forretningsutvikling.

Digital strategi eller IT-strategi?  

I forbindelse med forretningsutvikling snakkes det ofte om digital strategi, men hva er egentlig forskjellen mellom en digital strategi og en IT-strategi? Ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er en IT-strategi «mer teknologiorientert enn den digitale strategien, og tar for seg områder som infrastruktur, IT-arkitektur, standardisering, informasjonssikkerhet og løsningsvalg. Dette er typisk IKT-relaterte fagområder som gjør virksomheten i stand til å gjennomføre og ivareta sine mål og oppgaver.»

Dette innebærer at din virksomhet både må ha en strategi for hvilke teknologiske verktøy og plattformer dere skal ta i bruk og en strategi for hvordan digitalisering skal bidra til å løfte virksomheten til nye høyder. Førstnevnte vil være en IT-strategi, mens sistnevnte vil være en digital strategi.

Et eksempel på en IT-strategi kan være å legge om fra et lokalt drevet IT-miljø til en helt eller delvis skybasert virksomhet. Denne avgjørelsen bør alltid tas i sammenheng med og sees i lys av den overordnede digitale strategien virksomheten har lagt. 

Målrettet IT-strategi

Før du etablerer en IT-strategi for din virksomhet må du vite hva du ønsker å få ut av strategien. Dette gjøres ved å sette opp konkrete mål og knytte de strategiske valgene dine opp mot taktiske, operative planer. Vil du redusere kostnadene, øke omsetningen, forbedre posisjonen i markedet, øke kundetilfredsheten eller sørge for økt sikkerhet rundt data? En smart IT-strategi bør inneholde flere av disse målene - om ikke alle.

Det er i tillegg viktig at strategien støtter virksomhetens visjoner og overordnede målsettinger. En god IT-strategi legger føringer for bedriftens forretningsutvikling og synliggjør verdien i IT-investeringene.

Det kan være smart å starte med å kartlegge dagens situasjon. Slik ser du hvilke områder dere kan bli bedre på. En god IT-strategi vil gjøre din virksomhet bedre rustet for endringer og legge til rette for kontinuerlig forbedring.  

Les mer: 6 ting å tenke på når du velger IT-leverandør
 

Etabler en IT-strategi for din virksomhet

Jobber dere i tråd med en etablert IT-strategi? Hvis ikke bør dere sette i gang med å utvikle en IT-strategi hele virksomheten kan jobbe etter. På den måten vil dere kunne nå deres mål raskest mulig og bygge opp det grunnlaget dere trenger for å videreutvikle deres virksomhet.

For å kunne legge til rette for en god IT-strategi lønner det seg å ha kompetanse og en god forståelse av hvordan IT kan bidra til forretningsutvikling. For mange virksomheter kan det å outsource IT-driften til en tjenesteleverandør være et steg i riktig retning. Ved å tjenesteutsette driften til en ekstern IT-leverandør får du tilgang på et sterkt kompetansemiljø. De fleste IT-leverandører vil også kunne gi en økt trygghet.

 

Relaterte artikler