Hva skiller digitale og analoge forretningsmodeller?
Digital forretningsutvikling 08.12.2020

Hva skiller digitale og analoge forretningsmodeller?

Flere og flere selskaper velger å adoptere en digital forretningsmodell. Hva er det, og hva skiller det fra den analoge varianten?

Som følge av teknologisk utvikling vokser nye, digitale forretningsmodeller frem. Stadig flere virksomheter ser at de analoge, manuelle arbeidsmetodene de har brukt til nå ikke lenger fungerer i en digital hverdag.

Overgangen fra analoge til digitale forretningsmodeller handler om å utnytte seg av mulighetene den teknologiske utviklingen gir oss og endre måten vi jobber på. En digital forretningsmodell blir dermed en ny forretningsmodell som bedre tar hensyn til digitale muligheter og utfordringer.

McKinsey rapporterer at selskaper som går inn for å digitalisere alle ledd kan forvente en lønnsomhetsøkning på 50 prosent. Vi kan dele inn et selskaps forretningsmodell i fire deler:

  • Verditilbudet for kunden (proposition value): Hva slags produkt tilbyr du kunden?
  • Profittformel: Hvordan bruker du verditilbudet til å tjene penger?
  • Nøkkelressurser: Besitter du for eksempel unik kompetanse eller informasjon?
  • Nøkkelprosesser: Hvilke prosesser bruker du for å levere produktet til kunden?

Dersom disse fire punktene i din forretningsmodell gjøres ved hjelp av digital teknologi har du en digital forretningsmodell. Dersom disse gjøres manuelt opererer dere etter en analog eller hybrid forretningsmodell.


Hva kjennetegner en analog forretningsmodell?

En totalt analog forretningsmodell vil ha svært få eller ingen digitale komponenter. Et eksempel på dette vil være at virksomheten har en nettside, men mer som en plikt enn noen verdifull del av salgs- og markedsstrategien. Tradisjonelle fysiske produkter solgt gjennom butikk eller postordre kan også falle inn under denne kategorien. Kort fortalt kan man si at slike virksomheter fungerer omtrent som de gjorde før internett.

I dag bør alle virksomheter jobbe med å legge den analoge modellen til side. Vi ser at digital tilstedeværelse, digitale verktøy og en digital forretningsmodell er nødvendig dersom virksomheter skal fortsette med å være levedyktige og beholde sin posisjon i markedet i en moderne verden.

Historien er full av skrekkeksempler på store selskaper som har tapt mye fordi de ikke moderniserte forretningsmodellen sin i tide. Kodak og Blockbuster er kanskje de to mest kjente eksemplene på dette. Kodak tapte hovedsakelig mot et konkurrerende digitalt produkt, mens Blockbuster tapte mot digitale strømmetjenester.

 


Hva kjennetegner en digital forretningsmodell?

En virksomheten med en 100 % digital forretningsmodell leverer et fullstendig digitalt produkt. Facebook og Google er gode eksempler på selskaper som har en digital forretningsmodell. Produktet i en slik modell vil distribueres på nett. Det er i tillegg vanlig at virksomhetene også tjener penger via digitale flater som for eksempel gjennom digital annonsering eller innhenting av kundeinformasjon via nettsiden.

Denne forretningsmodellen er relativt ny ettersom den oppstod som en følge av internett slik vi kjenner det i dag, og det er ikke mange selskaper som har en helt digital forretningsmodell. Selv produkter du anser som digitale har ofte noen analoge elementer. Adobe er et godt eksempel på dette. I dag tilbyr selskapet en digital programvare, men det er ikke lenge siden det også ble solgt fysiske kopier av denne. Først de siste årene har de gått over til en SaaS-løsning, som sparer selskapet for store produksjonskostnader.

Les også: 5 råd til en mer datadreven hverdag


En kombinasjon av en digital og analog forretningsmodell

Dersom du driver en virksomhet med en kombinasjon av en analog og en digital forretningsmodell kan begrepet hybrid forretningsmodell brukes. Dette er den mest brukte forretningsmodellen i dag.

Selv bedrifter som Amazon kan sies å benytte seg av en hybridmodell, siden nettsiden brukes til å selge fysiske produkter. Likevel kan du argumentere for at verditilbudet til Amazon er selve markedsplassen, som tilrettelegger for at andre kan selge fysiske produkter. Isåfall er dette også en heldigital forretningsmodell.

 

Hvilken forretningsmodell passer for meg?

Digitale løsninger er som regel er mer kostnadseffektive enn analoge. Oppstartsbedrifter og mindre virksomheter med påfølgende mindre kapital å rutte med, har dermed vel så mye å tjene på å digitalisere forretningsmodellen som det gigantene har.

Vi anbefaler derfor at du kartlegger din forretningsmodell uansett hvor stor eller liten virksomheter du har. Sannsynligvis foreligger det en mengde digitale muligheter du ennå ikke har tenkt på eller utnyttet.

Vil du lære mer om hvordan du går frem for å drive virksomhetens digitale forretningsmodell? Last ned vår guide med 7 nyttige steg her.

 

Ofte stilte spørsmål:

Hva kjennetegner en analog forretningsmodell?

Analoge forretningsmodeller kjennetegnes ved at virksomheten ikke bruker digitale verktøy som en verdifull del av salgs- og markedsstrategien.

Hva kjennetegner en digital forretningsmodell?

En digital forretningsmodell kjennetegnes ved at virksomheten leverer et fullstendig digitalt produkt, distribuert via nettet. Det er i tillegg vanlig at virksomhetene også tjener penger via digitale flater som for eksempel gjennom digital annonsering eller innhenting av kundeinformasjon via nettsiden.

Hva kjennetegner en hybrid forretningsmodell?

En hybrid forretningsmodell kjennetegnes ved at virksomheten leverer et delvis analogt, delvis digitalt produkt. Dette er den mest vanlige forretningsmodellen i dag.

Hvilke forretningsmodell passer for min virksomhet?

For å kartlegge hvilken forretningsmodell som passer best for din virksomhet, må du se nærmere på hvordan prosesser kan effektiviseres og hvor dere kan ha forbedringspotensial. Dette er viktig for å beholde konkurransedyktighet og posisjon i markedet.

Hvordan digitaliserer jeg min forretningsmodell?

Du digitaliserer din virksomhets forretningsmodell ved å ta i bruk mulighetene som ligger i de digitale verktøyene du har tilgjengelig. Begynn med å digitalisere den delen av virksomheten som vil gi deg høyest effekt.

Relaterte artikler