graphical element
Gå tilbake

Backup

IT-systemer er sårbare for både maskinvarefeil og menneskelige feil. Derfor er det viktig å ha backup (sikkerhetskopi) av viktige filer, databaser og operativsystem (image).

Hva er backup (sikkerhetskopi)?

En backup er rett og slett en kopi av data som skal erstatte originale data dersom det skulle gå tapt. Det norske begrepet sikkerhetskopi er det samme som backup, og begrepene brukes om hverandre. Vi kan ta backup av filer og databaser, samt image-kopi av operativsystem. Slike image-kopier kan i mange tilfeller sørge for at innstillinger og konfigurasjoner i installerte programmer enklere kan gjenopprettes.

I tillegg til å sikkerhetskopiere lokale filer og databaser, bør man også sterkt vurdere å innføre backup av skytjenester som Microsoft 365. Selv om man har en papirkurv (retention) i inntil 90 dager for slettede filer fra OneDrive, Sharepoint Online og e-post i Exchange Online, beskytter dette ikke nødvendigvis mot ondsinnet aktivitet. En angriper som har skaffet seg tilgang til en bedrifts systemer, vil som første handling gjerne skru av retention. Når angriperen så slipper løs ransomware som krypterer alle filer, er backup den eneste måten å gjenskape data på. Alternativet er å betale for dekrypteringen og dette vil i de fleste tilfeller innebære en langt høyere kostnad, og lønner i tillegg den kriminelle aktøren.

For å sikre at backup-data ikke går tapt sammen med originale data, er et viktig poeng å lagre backup separat fra originalene. Dette kan gjøres på forskjellige måter; ved å lagre backup på en separat fysisk disk, sikrer man seg mot diskhavari. Tape-backup var vanlig tidligere, hvor man gjerne oppbevarte taper på en egen lokasjon, for eksempel i en bankboks. I dag har skylagringstjenester og disksystemer på andre fysiske lokasjoner i stor grad erstattet tape-backup. For privatpersoner er filkopiering til minnepinne en svært rimelig forsikring. 

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien