graphical element
Gå tilbake

Inventering

Et inventeringssystem gir innsikt i og oversikt over innsamlede data.


Hva er et inventeringssystem?

Det er et system for å samle inn data og status fra mange kilder, for så å strukturere og sammenstille dette slik at den samlede verdien på dataene øker maksimalt. Dette gir en unik nytte og innsikt i data, og kan for eksempel bidra til mer effektiv og oversiktlig leveranse mot kunder. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien