graphical element
Gå tilbake

Conditional Access (CA)

Hva er Conditional Access (CA)? 

Conditional Access, eller betinget tilgang på norsk, er en smart måte å begrense og kontrollere hvem som har tilgang på ulike digitale tjenester og informasjon. Med betinget tilgang kan du begrense og administrere tilganger basert på faktorer som identitet, enhetens sikkerhetsstatus, sted, tidspunkt for tilgang og andre variabler. 

Conditional Access spiller en viktig rolle i informasjonssikkerhet, og hjelper organisasjoner med å beskytte sensitive data ved å tillate eller nekte tilgang i henhold til forhåndsdefinerte regler og retningslinjer. CA fungerer som en digital dørvakt som sørger for at bare de riktige menneskene får tilgang. Noe som bidrar til å beskytte informasjon og data mot uønskede inntrengere.

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien