graphical element
Gå tilbake

Driftstjenester

Den daglige driften til de aller fleste virksomheter er helt avhengig av at IT-systemene fungerer. Å ha en en IT-driftstjeneste som til enhver tid sørger for gode og sikre løsninger og nettverk, innebærer trygghet og forutsigbarhet for hele virksomheten.  


Hva er IT driftstjenester?

Driftstjenester innen IT handler om å passe på at kommunikasjonsløsninger, datanettverk og viktige systemer fungerer som de skal og er sikre. Det innebærer gjerne overvåkning av systemene i tillegg, og rask responstid hvis uforutsette hendelser oppstår.


Hvorfor investere i IT-driftstjenester?

Fordelen ved å investere i driftstjenester fra en leverandør er at man slipper å bruke intern arbeidskraft på å opprettholde IT-systemenes drift. Da vil man sikre god overvåkning og oppfølging av systemer både for interne systemer og kundesystemer. Skulle det oppstå et problem vil det også bli satt igang tiltak for å løse problemet. Da får dine ansatte gjennomført sine arbeidsoppgaver uten å måtte rapportere og løse tekniske problemer underveis.


Advania drifter deres IT-systemer

I Advania har vi lang erfaring med driftstjenester innen IT. Vi drifter kunders systemer, applikasjoner og overvåker systemer kontinuerlig. Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som kan passe for dere. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien