graphical element
Gå tilbake

Infrastruktur

Definisjonen på infrastruktur 

Infrastruktur er den faste strukturen som må til for at et samfunn skal fungere. Infrastrukturen i et samfunn er veier, jernbane, flyplasser, havner, strømforsyning, telekommunikasjon, vann og avløp, avfallshåndtering. 

Når man snakker om infrastruktur i teknologiens verden, handler det også om grunnlaget for at teknologien skal fungere. Da innebærer infrastrukturen systemene, nettverket og løsningene. Man snakker her om digital infrastruktur.

 

Digital infrastruktur

Digital infrastruktur i en virksomhet innebærer alt av produkter og systemer som er nødvendig for at vi skal kunne arbeide og samhandle digitalt, det vil si datamaskiner, kabler, skjermer, programmer, systemer, lagringsmuligheter og nettverk. 

Vi i Advania kan hjelpe med alt som trengs for å bygge en digital infrastruktur som ivaretar alle behov for effektivitet, fleksibilitet og sikkerhet.

Les mer om våre produkter og tjenester her. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien