graphical element
Gå tilbake

Operativsystem

For å få brukt de ulike programmene på en datamaskin eller en telefon, trengs et operativsystem. Operativsystemet er selve kjernen i en maskinvare og grunnlaget som gjør de ulike funksjonene mulig.

Hva er et operativsystem?

Operativsystemet er grunnleggende programvare i en datamaskin og det første som lastes inn i minnet når maskinen startes. Operativsystemet sørger for lasting av programmer, og styrer datamaskinens minne og prosessor. 

De vanligste operativsystemene for personlige datamaskiner er Microsoft Windows og Mac OS X. 

Hva slags løsninger ønsker du? Vi kan hjelpe deg med løsninger hvor du velger, håndterer og drifter programvaren selv, eller du kan velge å overlate all jobben til oss. Les mer om de ulike løsningene her

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien