graphical element
Gå tilbake

IT-konsulent

En IT-konsulent har gode kunnskaper om datateknologi og bidrar med rådgivning og hjelp til bedrifter om IT-relaterte spørsmål. En IT-konsulent kan være ansatt i et IT-selskap og jobbe for ulike kunder, eller være utleid, det vil si at konsulenten jobber hos kunden i en periode som en ansatt. En IT-konsulent kan også være selvstendig næringsdrivende og selge IT-relaterte tjenester til ulike kunder. 

 

Hva gjør en IT-konsulent?

Alle bedrifter er avhengige av at teknologien fungerer, og den bør helst fungere optimalt for at kunder og ansatte skal bli fornøyde. IT-konsulenten bidrar til at bedriftens IT-system er tilpasset og fungerer best mulig for bedriftens kunder, det kan for eksempel være å optimalisere kundeportaler, servicesystemer, kundesenter, kassesystemer eller annet. 

IT-konsulenten kan også være en rådgiver for interne løsninger, slik at de ansatte er sikret effektive og sømløse verktøy og systemer som gjør hverdagen – og jobben – så bra som mulig. 

En IT-konsulent kan være en fast rådgiver for en bedrift over tid, eller bidra i et tidsbegrenset prosjekt, for eksempel ved implementering av nye systemer i en bedrift. 

IT-konsulent er ikke en beskyttet tittel, men de fleste har teknisk utdanning eller erfaring.

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien