graphical element
Gå tilbake

Migrering

Skal du bytte IT-systemer for bedriften din? Det innebærer en stor prosess både digitalt, men også for dine ansatte. Her går vi gjennom hva migrering er.

Definisjonen av migrering

Migrering er overgangen fra et system til et annet. Det kan være et bytte til en oppgradert versjon av en programvare, men det kan også være en overgang til et helt nytt system. For bedrifter kan det for eksempel være migrering fra et lokalt lagringssystem over til skyen. Slike overganger kan være komplekse når det gjelder en hel bedrift. Det er viktig at data blir overført på en god måte, og alle ansatte må ha innføringer i de nye systemene slik at de blir brukt riktig.

En vellykket migrering til et nytt system krever kontroll gjennom hele prosessen. Man må planlegge godt og kartlegge data som skal overføres og plasseres riktig for en god overgang. Samtidig skal man ta hensyn til det menneskelige aspektet og bistå de som skal bruke systemene. Vi i Advania har lang erfaring med å gjennomføre migreringer for våre kunder. Vi sikrer en effektiv migrering uten at data går tapt! Se våre tjenester her.
SKYSTRATEGI

Slik gjennomfører du din skyreise

Andre relevante ord i denne kategorien