graphical element
Gå tilbake

Modem

Et modem er med på å bringe den digitale verden inn i hjemmet ditt og kobler deg sammen med resten av verden. Det gjør at du får tilgang til internett og kan delta i digitale aktiviteter. Hva er et modem og hensikten med det?


Hva er et modem?

Et modem er en boks som gjør om et analogt signal til en digital form, slik at informasjon kan overføres via internett. I de fleste husstander er modemet og ruteren vanligvis integrert i en enhet. Modemets hovedoppgave er å sørge for at du får internett inn i hjemmet ditt. Du kan  si at modemet fungerer som en bro mellom huset ditt og leverandørens nettverk. 


Hva er forskjellen på modem og ruter? 

Til tross for at mange blander et modem og en ruter, er det faktisk stor forskjell på de to enhetene. Fysisk sett kan boksene se like ut, men deres hovedfunksjon er forskjellig. Modemet organiserer slik at du får internett inn i huset. Ettersom enheter ikke kan kobles direkte opp mot et modem, har vi noe som kalles en ruter. Ruteren derimot fordeler internett til alle enhetene tilkoblet nettverket. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien