graphical element
Gå tilbake

Nettverk

Nettverket er systemet som gjør digital kommunikasjon mulig. 


Hva er nettverk?

Et nettverk, eller datanettverk, er et system for kommunikasjon mellom datamaskiner. Tradisjonelt besto et nettverk av at flere datamaskiner var koblet sammen, fysisk eller trådløst. I dag er bruken av datanettverk langt mer utbredt og svært mange av tjenestene og hjelpemidlene vi bruker i hverdagen og på jobb er koblet mot et nettverk. 


Nettverksstandard og -protokoller

Nettverket har utviklet seg enormt siden internetts barndom, og det er utviklet en rekke standarder og protokoller for å sikre en best mulig trafikkflyt. Når det gjelder kommunikasjon heter denne protokollen Internet Protocol (IP), hvor hver maskin har et eget nummer, en IP-adresse. 


Nettverk kommer i ulike former

  • Privat nettverk: Flere maskiner er koblet opp mot hverandre innenfor et område på et par meter. Koblingen foregår gjerne via Bluetooth.  
  • Local area network (LAN): Datamaskiner er koblet mot hverandre innenfor et begrenset område, som for eksempel hjemme eller på en arbeidsplass. Den mest brukte teknologien for lokale nettverk er Ethernet.
  • Wide area network (WAN): Nettverk som spenner over et stort område. Internett er et WAN-nettverk, hvor flere LAN er koblet til ett stort nettverk. 

Network as a Service (NaaS)

“At nettet funker” er blitt avgjørende i våre private liv, men ikke minst på arbeidsplassen, og de færreste virksomheter klarer å levere tilfredsstillende uten et raskt, pålitelig og sikkert nettverk. 

Her kan du lese mer om hvordan du kan sikre et pålitelig og til enhver tid oppdatert nettverk med Advanias nettverkstjenester; Network as a service (NaaS)

NETWORK AS A SERVICE

Sitter du på en utdatert nettverksløsning som du ikke har tid til å administrere selv?

Andre relevante ord i denne kategorien