graphical element
Gå tilbake

Penetrasjonstesting

I dagens digitaliserte samfunn er cyberangrep en stadig økende trussel, og cyberkriminelle utvikler stadig nye og mer avanserte metoder for angrep. Penetrasjonstesting, eller pentesting, er en effektiv måte å identifisere sikkerhetshull ved bedriftens sikkerhetssystemer ved å bruke hackernes egne metoder.

Hva er penetrasjonstesting?

Kort oppsummert er penetrasjonstesting en metode for sikkerhetstesting av et IT-system ved bruk av autoriserte hackerangrep. Målet er å avdekke sårbarhetspunkter før cyberkriminelle kan utnytte seg av dem.

Penetrasjonstesting, eller pentesting, er en form for etisk hacking. Ved en pentest vil man bruke de samme teknikkene som angripere ville brukt for å hacke IT-systemet. Det brukes for å avdekke svakheter og sårbarheter ved systemet, samt teste deteksjonsevne. En penetrasjonstest vil også bekrefte styrker ved systemet, dette vil si at resultatet av en slik test i beste tilfelle kan bekrefte at et system ikke har noen sårbarheter.

Derfor er penetrasjonstesting gunstig for bedriften

Cyberangrep kan føre til tap av sensitiv informasjon, nedetid, svekket tillit hos kunder og ikke minst inntektstap. For å kunne beskytte seg mot cyberangrep må man forstå hvordan de cyberkriminelle angriper, og siden en penetrasjonstest simulerer et angrep mot IT-systemet er det en effektiv preventiv metode for bedrifter for å beskytte seg mot angrep. Målet med en penetrasjonstest er å hjelpe bedriften med å finne ut hvor de er mest sårbare og dermed mest utsatt for angrep, samt hvordan man kan tette disse hullene. 

Hvis man aktivt gransker systemet for sårbarheter får man en realistisk oppfatning av risikoene, øker muligheten til å beholde kontrollen over systemet, og sikre at ingen uvedkommende har tilgang. I tillegg er penetrasjonstesting en mer komplett analyse, og gir et mer helhetlig risikobilde og pålitelig resultat enn det man kan få med en enklere sårbarhetsanalyse.

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien