graphical element
Gå tilbake

Single mode fiber

Fiberkabler brukes i tele- og datakommunikasjon. Det er blant annet slike kabler som overfører det meste av datatrafikk på internett. Man skiller gjerne mellom single mode fiber og multimode fiber når man snakker om fiberkabler. Her tar vi for oss definisjonen på single mode fiber.

Hva er single mode fiber?

Fiberkabler består av to hoveddeler, en kjerne og en kappe av glass. I tillegg til dette har de et belegg av plast som beskytter kabelen. Inni kabelen overføres lyssignaler mellom en sender og en mottaker. Det som definerer single mode fiber (eller singelmodusfiber som det av og til kalles på norsk) er at kjernen har så liten diameter at det kun er én lysstråle som overføres mellom sender og mottaker.

Fordelene med single mode fiber

I motsetning til multimode fiber hvor det er flere lysstråler i samme kjerne, vil lyssignalene i single mode fiber kunne sendes over mye lengre avstander. Det er også mulig å sende lyssignaler parallelt i slike fiberkabler. Da kan du få flere kanaler med lysstråler i samme fiber. 

For å sammenligne de to typene kan du lese mer om multimode fiber her.

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien