graphical element
Gå tilbake

Software

Mens hardware er de fysiske maskindelene som hører til en datamaskin, er software datamaskinens programvare. Her forklarer vi kort hva software (programvare) er og går gjennom et par vanlige skiller innen software.


Hva er software?

Software er programmerte instruksjoner som gir føringer til en datamaskin. Det er nødvendig for at maskinen skal fungere, og ulik programvare trengs også for at maskinen skal kunne kjøre ulike apper eller gjøre ulike oppgaver. Mens hardware er den håndfaste, fysiske delen av en datamaskin, så er software det som styrer hvordan den skal fungere.


To typer software

Når man snakker om software eller programvare så er det gjerne et tydelig skille. Man skiller mellom en maskins operativsystem og applikasjoner. Operativsystemet er grunnleggende software som sikrer korrekt lagring av informasjon, riktig brukergrensesnitt og de generelle tingene for at maskinen skal fungere. Applikasjoner er mer spesifikt rettet software som gjør at maskinen kan utføre spesifikke oppgaver, eller at du får konkrete programmer på maskinen din. Les mer om applikasjoner her.

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien