graphical element
Gå tilbake

Application Programming Interface (API)

Automatisering av prosesser og arbeid gjør arbeid enklere og mer effektivt. API (application programming interface) bidrar til dette i stor grad. Her forklarer vi hva begrepet betyr og hvordan riktig bruk av API-er kan effektivisere digitale prosesser.


Hva er API?

Helt konkret er en API et grensesnitt i en programvare som gjør at det aktuelle programmet kan jobbe sammen med andre programmer. Ved å bruke API-er kan ulike systemer kommunisere og du kan utføre sammensatte oppgaver som krever informasjon fra begge systemene automatisk. Dette gjør det lettere å hente ut informasjon og gjør arbeidsprosesser enklere.

API-er er kodet informasjon. Noen bedrifter holder sine API-er privat, mens noen ligger tilgjengelig for alle.


Fordelen med API-integrasjoner

God bruk av API-er gjør at mennesker trenger å være mindre involvert i arbeidet, noe som effektiviserer arbeidsprosessen. Om man skulle hentet opp informasjonen man trengte i et stort dataarkiv, gjøre kompliserte utregninger eller legge inn optimert data manuelt ville det kreve mye tid og arbeidskraft. Med API-integrasjoner vil prosesser som å oppdatere lagerbeholdning, regne valuta eller finne informasjon gjøres automatisk.

Informasjonen du henter ved hjelp av API-er kan også sies å være mer pålitelig enn den som hentes ut av mennesker, i og med at det er automatisert og datadrevet. Det minimerer mengden menneskelige feil.

Ved å bruke API-er kan du gjøre IT-prosjekter mer effektive og enklere, og dermed mer kostnadseffektive. Du slipper å tilpasse systemer til hverandre manuelt, eller å lage systemer fra scratch for å få gjennomført de oppgavene du trenger.


Bistand med Application programming interface

Hvis det er prosesser som gjøres manuelt hos dere og krever mye tid, eller dere har ulike systemer som må jobbe sammen for å utføre oppgaver, er det viktig å være sikker på at disse kommuniserer best mulig sammen. Det er nødvendig for å forsikre seg om at du jobber på mest mulig effektiv måte. 

Her kan du lese mer om hvordan API-er og integrasjoner, i kombinasjon med  sterk rådgivningskompetanse, kan gi din bedrift et viktig konkurransefortrinn.

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien