graphical element
Gå tilbake

Data analytics

Det ligger mye verdifull informasjon i virksomhetens data. 


Hva er data analytics?

Data analytics, eller dataanalyse direkte oversatt, er analyse av rådata som i seg selv ikke sier noe om en større helhet og å trekke slutninger basert på det. Man henter ut data, organiserer og analyserer disse for å kunne bruke dem videre. 


Bedrifter bruker data analytics til å forstå målgruppene sine, hva som skjer i industrien de jobber i og til å forbedre seg basert på korrekt informasjon.


Digital dataanalyse

Det finnes mange digitale verktøy som kan hjelpe deg med dataanalyse. De ulike programmene hjelper deg med å sortere data, og algoritmer og maskinlæring gjør det stadig enklere å tolke data. Les mer om algoritmer her.

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien