graphical element
Gå tilbake

Infrastructure as a service (Iaas)

Hva er Iaas?

IaaS står for "infrastruktur som en tjeneste", eller "Infrastructure as a service", og er en av flere mulige tjenestemodeller i skyen. Med IaaS får du IT-infrastrukturen levert av en IT-leverandør.

Hva er fordelene med IaaS, PaaS og SaaS?

Fordelene med Iaas, PaaS og SaaS er at du kan overlate ansvaret for enten infrastruktur, programvare eller IT-platformer til en tjenesteleverandør, og at du kun betaler for den kapasiteten du til enhver tid bruker.

Hvilke tjenestemodeller for skytjenester passer til min bedrift?

Hvilke tjenestemodeller for skytjenester som passer for din bedrift, avhenger av hvilke behov du har. Når du skal velge tjenester er det viktig at du begynner med å kartlegge dine behov, slik at du kan velge tjenestemodell som best dekker dine behov.

Les mer om Iaas, Paas og Saas her. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien