graphical element
Gå tilbake

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som gjør en datamaskin i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske på hvordan den skal gjøre det. 

Ifølge Regjeringen.no kan kunstig intelligens defineres som systemer som «utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål».

 

Maskinlæring og regelbaserte systemer

«Intelligente» søkemotorer kan for eksempel gi treff på grunnlag av data om tidligere søk og annen brukeradferd. Dette kalles maskinlæring. Les mer om maskinlæring her!

En annen form for kunstig intelligens er såkalte regelbaserte systemer som ikke lærer, men som har komplekse regler for intelligent adferd som er spesifisert av mennesker på forhånd. 

 

Hva brukes kunstig intelligens til?

Det er vanskelig å se for seg begrensninger for kunstig intelligens. I dag brukes det i alt fra enkle programmer i smarttelefoner, til selvkjørende biler og medisinske operasjoner. Det brukes til ansikts- og talegjenkjenning, i verktøy for datahåndtering og analyse, språkbehandling og robotikk. Det er allerede mange jobber som er blitt overflødige i samfunnet vårt som følge av kunstig intelligens, samtidig som nye jobber oppstår. Likevel er det mulig å se for seg en fremtid der menneskene jobber mindre, fordi maskiner tar over mye produksjon.

Foreløpig er kunstig intelligens først og fremst en erstatter for det menneskene gjør, ikke hvordan de tenker. 

Les mer her - Hvordan jobbe mer effektivt med AI?

Kunstig intelligens og etikk

Det er mye diskusjon rundt etikk ved bruk av kunstig intelligens. På samme måte som kunstig intelligens kan bidra til store fremskritt og en positiv utvikling, gir det også muligheter for mer avansert kriminalitet og krigføring. En annen ting er spørsmålet om hvem som er ansvarlig dersom bruken av kunstig intelligens skader et menneske? Er det selskapet som har utviklet teknologien, de som har utviklet systemet eller maskinen, eller de som selger tjenesten?

I Norge har vi en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Ifølge regjeringen.no «skal Norge gå foran i utvikling og bruk av kunstig intelligens med respekt for den enkeltes rettigheter og friheter. Kunstig intelligens i Norge skal bygge på etiske prinsipper, respekt for personvernet og god digital sikkerhet.»

Her kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med IT-sikkerhet.

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien