graphical element
Gå tilbake

IT-plattform

Hva er en IT-plattform? 

En IT-plattform, også kjent som informasjonsteknologi-plattform, utgjør selve ryggraden i organisasjonens IT-infrastruktur. Den fungerer som et grunnleggende fundament som leverer et omfattende sett av teknologiske tjenester og verktøy. Disse tjenestene og verktøyene er designet for å støtte utvikling, drift og administrasjon av IT-systemer og applikasjoner.

IT-plattformen gir et solid rammeverk som muliggjør bygging, implementering og administrasjon av programvare og tjenester. Den spiller en sentral rolle i å sørge for at organisasjonens IT-miljø fungerer sømløst og effektivt.

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien