graphical element
Gå tilbake

Digital plattform

Hva er en digital plattform? 

En digital plattform er en plattform for teknologisk infrastruktur, og et sentralt sted for interaksjon, samhandling og utveksling av data mellom brukere, applikasjoner og tjenester. Den fungerer som en digital hub der folk kan koble seg sammen, dele informasjon og utføre ulike oppgaver. Den er ofte kjernen i organisasjonens digitale operasjoner og omfatter programvare og teknologi, som sammenkobler og optimaliserer både forretningsprosesser og IT-systemer. 

Eksempler på digitale plattformer er Google, Microsoft, og Facebook. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien