graphical element
Gå tilbake

Blue teaming

Blue teaming innen IT-sikkerhet  involverer et internt team som aktivt forsvarer en organisasjons nettverk mot cyberangrep.

Hva er blue teaming?

Blue teaming eller blue team, er et team i en organisasjon som spesialiserer seg i å forsvare mot og avverge cybertrusler. Dette blå teamet fokuserer på å overvåke, analysere og forsterke organisasjonens IT-systemer. De utfører penetrasjonstester og sårbarhetsanalyser for å oppdage svakheter, og implementerer sikkerhetstiltak.

En viktig del av deres arbeid er å utvikle sikkerhetspolicyer og lære opp ansatte i sikkerhetsbestemmelser. De samarbeider ofte med Red Teams, som simulerer angrep for å teste forsvarsmekanismene. Denne dynamikken mellom angrep (Red Team) og forsvar (Blue Team) bidrar til kontinuerlig forbedring av sikkerhetsstrategier.

Blue teaming er derfor sentralt i moderne IT-sikkerhet, og spiller en nøkkelrolle i å beskytte organisasjonens data og infrastruktur mot stadig skiftende og avanserte cybertrusler.

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?