graphical element
Gå tilbake

IT-outsourcing

IT-outsourcing innebærer å la eksterne leverandører håndtere IT-funksjoner eller IT-driften til selskapet.


Hva er IT-outsourcing?

IT-outsourcing er praksisen med å betale eksterne for å utføre IT-relaterte oppgaver og tjenester. Dette kan inkludere alt fra programvareutvikling og nettverksadministrasjon til teknisk support og databehandling. 

Tjenesteutsetting av IT-drift sørger blant annet for at virksomheten til enhver tid har tilgang på nødvendig ekspertise, i tillegg til at det er kostnadsbesparende og etterlater mer tid til virksomhetens kjerneoppgaver. Les mer om dette her: 5 grunner til å outsource driften av IT 
IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?