graphical element
Gå tilbake

Major incident management

Alle bedrifter sitter på konfidensiell data av ulike slag og bruker digitale systemer i større eller mindre grad i sine tjenester. For å holde disse trygge må gode rutiner og handlingsplaner på plass. Har du jobbet med major incident management?


Hva er major incident management?

Major incident management, eller bare incident management, er prosesser for å respondere på “major incidents”. En major incident er en kritisk hendelse som påvirker mange brukere av bedriftens digitale systemer, og går ut over en eller flere kritiske tjenester. 

Major incident management er en konkret plan for hvordan bedriften skal møte utfordringen og hvem som har ansvar. Dette gjør bedriften bedre rustet til å takle slike hendelser i fremtiden. En god plan vil i mange tilfeller føre til at hendelsene løses raskere, noe som øker sikkerheten.


Hva innebærer major incident management?

Major incident management-prosesser defineres ofte med ulike faser:

  • Identifisering av hendelsen: Hendelsen oppdages, kartlegges og prosessen settes i gang. De ansvarlige for systemene som er angrepet settes i gang med å løse det.
  • Kommunikasjonsplan: Man må kommunisere hendelsen internt til ansatte slik at alle kan begynne å gjøre sine tildelte oppgaver. Derfor er det viktig med en god kommunikasjonsplan. Ha også en plan for hvordan man informerer kunder og eksterne som blir påvirket av hendelsen.
  • Løsning: Fokus på å løse problemet. Hva som kreves for å finne en løsning vil variere. I denne fasen er det viktig å koble til nødvendige instanser og å fortsette å holde kunder og ansatte informert. Løsningsfasen er over når det som påvirker systemene og tjenestene har avtatt.
  • Etter hendelsen: Fasen etter at hendelsen er løst brukes til analyse og refleksjon. Målet er å hindre en gjentagende hendelse. I denne fasen evalueres hendelsesresponsen, noe som kan bidra til å forbedre major incident management-prosessen.

Derfor bør du ha major incident management på plass

En major incident management-plan gjør bedriften som helhet mer rustet mot angrep og uhell. Når rutinene er på plass blir arbeidet med IT-sikkerhet enklere. Det vil også føre til at responstiden på brudd som påvirker virksomhetens systemer blir kortere og hendelsene blir løst raskere.


Vi vet hvor viktig major incident management er for IT-sikkerhet. Lurer du på mer knyttet til dette eller vil vite hvordan vi kan hjelpe deg? Sjekk ut våre sikkerhetstjenester her!

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien