graphical element
Gå tilbake

Privileged Identity Management (PIM)

Hva er privileged identity management (PIM)?

Privileged identity management (PIM) er en tilnærming innenfor informasjonssikkerhet som fokuserer på styring og beskyttelse av privilegerte kontoer og tilganger innenfor et IT-miljø. Privilegerte kontoer refererer til kontoer som har høyere tilgangsnivåer og rettigheter enn vanlige brukerkontoer. Dette kan inkludere administratorkontoer, systemkontoer og andre kontoer som har omfattende tilgang til sensitive data og systemressurser.

Målet med privileged identity management er å minimere risikoen knyttet til misbruk av viktige kontoer, som ofte er et mål for hackere. Dette gjøres ved å implementere kontroller for å begrense tilgangen til disse kontoene, overvåke deres aktiviteter nøye, og sikre at brukerne som har tilgang til dem, er autentiserte og autoriserte.

Implementeringen av privileged identity management er en viktig del av en helhetlig sikkerhetsstrategi for å beskytte organisasjonens digitale ressurser mot interne og eksterne trusler.

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien