graphical element
Gå tilbake

Teknologi

Teknologi er i utgangspunktet bruken av og kunnskapen om ulike verktøy, teknikker, metoder eller redskaper for å løse et problem eller utføre en oppgave.

Hva er teknologi

I dag tenker vi gjerne på teknologi som noe som har med data å gjøre, men i utgangspunktet handler det om bruken av verktøy eller redskaper for å utføre en handling. Da steinaldermenneskene brukte stein til å lage økser og kniver, var det teknologi, på samme måte som muligheten til å kontrollere ild var det for oppvarming eller matlaging.

Teknologi har æren for den industrielle revolusjon hvor produksjon av varer og produkter ble effektivisert og automatisert, og etter begynnelsen av 1800-tallet har teknologi endret verden i raskt tempo.

Det vi kanskje først og fremst forbinder med uttrykket teknologi er verktøy som telefon, datamaskiner og internett: muligheten til å kommunisere uten å være fysisk til stede, eller at produkter og tjenester utvikles, effektiviseres eller automatiseres.

Hva er IKT?

IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT). Begrepet omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.

Hva trenger du av verktøy? Vi kan hjelpe deg med å finne de beste løsningene for din bedrift. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien