graphical element
Gå tilbake

Tofaktorautentisering

Tofaktorautentisering er en viktig del av IT-sikkerhet, både for privatpersoner og bedrifter. Metoden gjør det vanskeligere for uvedkommende å få tilgang til viktige systemer og informasjon. Men hva er det egentlig?


Hva er tofaktorautentisering?

Tofaktorautentisering eller totrinnsbekreftelse (forkortes gjerne 2FA) er en metode hvor man bruker to ulike faktorer for å få tilgang til et program eller et system. For å komme inn trenger brukeren å gi riktig informasjon knyttet til begge elementene. Dette øker sikkerheten, ved å gjøre det vanskeligere for utenforstående å skaffe seg tilgang til de viktige programmene og systemene. Skulle for eksempel et passord komme på avveie er tilgangen likevel sikret.


Forskjellige metoder innen tofaktorautentisering

Det er flere former for autentisering som er vanlige å kombinere:

  • Passord: passord er en vanlig form for autentisering.
  • Biometriske data: verifisering gjennom biologiske kjennetegn, som for eksempel fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning.
  • Engangskoder: på ulike måter kan det genereres engangskoder som brukes for å få tilgang.
  • Fysiske sikkerhetsnøkler: i noen tilfeller kan man også ha egne enheter som genererer engangskoder. F eks en USB-nøkkel eller en type maskinkortleser. 
SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien