graphical element
Gå tilbake

Autorisering

Hva er autorisering?

Autorisering er en form for sikkerhetsklarering. Autorisering refererer til prosessen med å gi eller nekte tilgang til bestemte ressurser, systemer eller tjenester basert på brukerens identitet og tilhørende rettigheter. Når en bruker er autentisert, det vil si at identiteten er bekreftet, blir autoriseringen brukt for å avgjøre hvilken tilgangsnivå og hvilke operasjoner brukeren har tillatelse til å utføre.

Autorisering involverer vanligvis tildeling av spesifikke tillatelser eller roller til brukeren. Tillatelsene kan omfatte lesetilgang, skrivetilgang, sletting av data, eller utførelse av spesifikke handlinger innenfor et system. Roller er ofte forhåndsdefinerte sett av tillatelser knyttet til bestemte jobbfunksjoner eller ansvarsområder.

For eksempel kan en autorisert bruker i et datasystem ha tillatelse til å lese og skrive filer, mens en annen bruker med en annen rolle bare kan ha lesetilgang. Autorisering er derfor en sentral del av informasjonssikkerhet og bidrar til å begrense tilgangen til ressurser for å sikre at brukerne bare har de nødvendige rettighetene for å utføre sine oppgaver, noe som reduserer risikoen for uautorisert tilgang og potensiell misbruk.

Hva er forskjellen på autorisering og autentisering?

Det kan være forvirrende å skille mellom autentisering og autorisering. Men disse betyr altså ikke det samme. Autentisering dreier seg om å bekrefte identitet, mens autorisering handler om retten til å bruke spesifikke ressurser. Ofte må du gjennom autentisering for å verifisere om du har tillatelse (autorisasjon) til å bruke et system.

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien