graphical element
Gå tilbake

Digital endringsledelse

Mange prosesser og rutiner på arbeidsplassen er allerede digitalisert, men det kommer stadig nye utviklinger og digitale endringer. Digital endringsledelse handler om å optimalisere prosessen for alle involverte i slike endringer.


Hva er definisjonen på digital endringsledelse?

Digital endringsledelse innebærer metoder og arbeid som må gjøres for at overganger og implementering av nye digitale teknologier skal gå smertefritt. Det handler om å implementere digitale verktøy eller teknologier på en god måte slik at de bidrar til å nå bedriftens mål.


Digital endringsledelse handler om det tekniske ved å implementere ny teknologi, men vel så mye om de menneskelige aspektene. En viktig del av det handler om å gjøre brukerne fortrolige med den nye teknologien. Endringsledelse handler om å få de ansatte til å forstå, trives med og utnytte de nye teknologiene. Man må tilrettelegge godt og veilede de ansatte i disse prosessene.


Hva innebærer digital endringsledelse?

Digital endringsledelse omfatter gjerne forskjellige aktiviteter. Du må analysere organisasjonens behov, implementere de digitale metodene/verktøyene i strategien, kommunisere godt rundt endringene med de ansatte, implementere de teknologiske løsningene og skape en god kultur og prosesser som utnytter den nye teknologien.


Advania har dyktige fagfolk som er eksperter på digital endringsledelse. Se hvordan vi kan hjelpe deg med digitalisering her.

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien