graphical element
Gå tilbake

Prosessutvikling

Hva er prosessutvikling?

Prosessutvikling kan defineres som arbeidet med å analysere og forbedre arbeidsprosessene til en bedrift, altså jobber man med å optimalisere forretningsprosesser. Innen IT ser man i hovedsak på implementering av ny eller eksisterende teknologi for å oppnå bedre arbeidsprosesser.


Hva er fordelene med prosessutvikling?

Det finnes flere fordeler med å fokusere på prosessutvikling, og fordelene vil kunne variere fra bedrift til bedrift basert på tiltakene man velger å implementere. En av hovedfordelene er at man effektiviserer bedriftens arbeidsprosesser, som igjen kan føre til bedre økonomiske resultater. I tillegg bidrar prosessutvikling til å forbedre bedriftens prestasjoner i tråd med deres visjon, mål og strategi.

Dersom du ønsker hjelp med prosessutvikling for din bedrift er dette noe vi tilbyr gjennom våre konsulenttjenester


Ofte stilte spørsmål:

Hva er en forretningsprosess?

Forretningsprosesser refererer til aktiviteter bedriften gjør for å utvikle og videreutvikle sine produkter og tjenester. Dette omfatter ledelsesprosesser, operasjonelle prosesser og støtteprosesser. Altså alle aktiviteter som må til for å skape produkter og tjenester.

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien